Priser

Hva koster det å være med i Tertnes turn?

Alle medlemmer i Tertnes turn betaler en kontingent som består av tre deler:

En allianseavgift til Tertnesalliansen (idrettslaget); 150 kr/år.

En årskontingent til Tertnes turn (turngruppen); 200 kr/år.

En treningsavgift til det partiet en er med på; betales hvert semester.

I tillegg kommer det en konkurranseavgift for dem som deltar i konkurranser; 200 kr/år t.o.m. 12 år, og 500 kr/år f.o.m 13 år.

Treningsavgiften er litt ulik fra parti til parti. For våren 2020, er den som følger:
 • Dans 8-13 år - 400 kr
 • Svart teamgym (2007 og eldre) - 3400 kr
 • Blå nasjonal klasse (2008 og eldre) - 2400 kr
 • Hvit kretsklasse (2009 og eldre)  - 2400 kr 
 • Salto (2010 og eldre) - 800 kr
 • Salto (2009) - 800 kr
 • Mini-salto (2010-2011) - 800 kr
 • Grunnstige 8 år (2012) - 400 kr
 • Grunnstige 7 år (2013) - 400 kr
 • Gymlek 6 år (2014) - 400 kr
 • Gymlek 5 år (2015) - 400 kr
 • Gymlek 3-4 år (2016-2017) - 400 kr
Eksempel: En som er med på 2012-partiet, vil i 2020 betale (150+200+400+400) 1150 kr for å være med i Tertnes turn. 
 

Betaling av kontingent

Allianseavgiften og årskontingenten betales i vårsemesteret sammen med treningsavgift for våren. På høsten betales treningsavgift for høstsemesteret. Nye medlemmer som starter om høsten, betaler også allianseavgiften og årskontingenten da. All betaling foregår via Weborg, Tertnes IL sitt elektroniske medlemssystem.

NB! All innbetaling for vårsemesteret må være gjort før betaling av treningsavgiften for høstsemesteret.

Konkurranseavgiften innkreves separat fra medlemskontigenten. Informasjon blir gitt til aktuelle utøvere foran første konkurranse.