Junior 13-18 år

Juniorene har tre treninger i uken. Utøverne må regne med frittstående trening enkelte helger.

PARTIET ER LUKKET
Det betyr at når du melder barnet inn via medlemsregistreringen, blir det satt på venteliste. Når trenerne mener vi kan ta inn flere på juniorpartiet, bruker de denne ventelisten. Man kommer altså ikke automatisk inn når det blir ledige plasser.


TRENINGSTIDER OG -STEDER:
Høsten 2018 trener juniorene sammen med rekruttene.
Mandag 20.00 - 22.00 Tertnes videregående skole
Tirsdag 20.00 - 22.30 Tertnes videregående skole (halv gruppe)
Tirsdag 19.30 - 22.00 Turnkassen (halv gruppe)
Torsdag 18.00 - 20.00 Tertnes videregående skole
Fredag 20.00 - 22.00 Tertnes videregående skole

FORELDREKONTAKT:
Anita Årstad: anita.aarstad@securitas.no
Anita Meidell: Anita.Meidell@nhh.no
Janne Blomgren: janneblomgren@gmail.com

HOVEDTRENERE:

Tor-Erik (Toy) Kristensen:Toy-92@hotmail.com
Omar Al Yassir: omar_alyassir@hotmail.com

Gi beskjed til en av trenerne hvis du ikke kan komme.

KONTINGENT:

Les mer om hva det koster å være medlem i Tertnes turn

Ulykkesforsikring er inkludert i kontingenten for alle medlemmer, og denne forsikrer barnet på vei til/fra trening samt på selve treningen. 

Les mer om forsikringen


INNMELDING – UTMELDING
Les mer om inn- og utmelding

Nyheter

Den tradisjonsrike juleoppvisningen til Tertnes turn finner sted søndag 2. desember. Vel møtt til en fargerik framvisning fra små og store turnere!

 

29.11.2018
- Red.

Det er gjort noen endringer i treningstidene som følge av at turngruppen nå kan bruke Tertnes videregående skole. Det er særlig store endringer for aspirant-, rekrutt- og salto-partiene. Sjekk oppdaterte tider under hvert parti i menyen!

19.10.2018
- Red

Onsdag 5. desember skal det være juleavslutning i gymsalen for 3. trinn på Tertnes skole. Treningen for de partiene som har trening da, må derfor avlyses.

24.08.2018
- Red

Kontakt oss på mail for å høre om det er ledige plasser. Se også menypunktet "Partiene" på turnsiden for informasjon om de ulike aldersgruppene.

17.07.2018
- Red

Klikk på det partiet i menyen til venstre som du vil vite mer om.

Om du leser denne siden på mobil, finner du partiene under meny-symbolet oppe til høyre.