Tertnes turn tilbyr trening for barn i alderen 3 år og opp til junior/senior, både breddepartier, dans og troppsgymnastikk (konkurransepartier)


Breddepartier

Foreldre og Barn (3-4 år)

Med fokus på lek, sang og grunnleggende og grunnleggende bevegelsestrening med hovedvekt på samarbeid og samspill mellom barn og voksne.

 Gymlek (5-6 år)

Gymlek er lek, sang, grunnleggende bevegelsestrening og tilvenning til apparater.

 Grunnstige (7-8 år)

Idrettens grunnstige er tilvenning til troppsgymnastikk, styrke og grunnleggende bevegelsestrening. 

 Minisalto (9-10 år)

Minisalto bygger på de samme prinsippene som Idrettens grunnstige men er en høyere grad av tilvenning til troppsgymnastikk, styrke og grunnleggende bevegelsestrening.

 Salto (11 år og eldre)

Salto-partiet er for turnglade barn og ungdom som gjerne vil turne, men ikke ønsker å delta i konkurranser, dette er vårt breddeparti. Partiet kan også fungere som en inngangsport til konkurransepartier for dem som har slike ambisjoner men som mangler trening. 


Dans

Vi tilbyr for tiden 2 ulike dansepartier, et for 10-11 år og et for 12 år og eldre. Begge partiene er nybegynnerpartier for alle som har litt eller ingen danseerfaring. Her får du lære variert dans, ulike stiler, koreografi med mer. 


Troppsgymnastikk

Rekrutt (10-11 år)

Dette er et konkurranseparti i troppsgymnastikk på kretsnivå. Partiet er lukket, så nye medlemmer vil bli rekruttert inn etter gitte kriterier fra vårt Saltoparti. 

 Junior (12-15 år)

Dette er et konkurranseparti i troppsgymnastikk på nasjonalt nivå. Partiet er lukket, så nye medlemmer vil bli rekruttert inn etter gitte kriterier fra vårt Saltoparti. 

 Senior (16 år og eldre)

Konkurranseparti i troppsgymnastikk på nasjonalt nivå

 

 

Partiene

Foreldre og Barn 

Treningstilbud fra 3-4 år.
Trener 1 dag i uken.

På «forelder & barn» partiet fokuserer vi på å videreutvikle grovmotorikken og på at fysisk aktivitet er morsomt. Vi leker, hopper, løper, balanserer og klatrer.

Her trener foresatt sammen med barnet, og vi legger stor vekt på samarbeid og samspill mellom barn og voksne.

Vi har flinke trenere, men ønsker likevel hjelp fra foreldre med utstyr og utførelse av treningen.

 


Gymlek 

Treningstilbud fra 5-6 år.
Trener 1 dag i uken. 

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet gymlek kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og grunnleggende bevegelsestrening. 

I gymlek trener barna motorikk, koordinasjon, balanse, musikk- og rytmefølelse. Her skjer også innføringen i turnøvelser og tilvenning til apparatene.

Her ønsker vi et godt samarbeid mellom foreldre og trenere for å utføre trening best mulig.

 


Grunnstige 

Treningstilbud fra 7-8 år.
Trener 1 dag i uken.

Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn.

Vi bruker springbrett, benker, matter etc. og øver på motorikk.
En øvelse kan være å stå på hodet og en viderefører forlengs og baklengs rulle fra Gymlek.
En starter også med en forsiktig innføring i trampett.

 


Minisalto

Treningstilbud fra 9-10 år.
Trener 2 dager i uken.

Minisalto bygger på de samme prinsippene som Idrettens grunnstige, men er en høyere grad av tilvenning til troppsgymnastikk, styrke og grunnleggende bevegelsestrening. 

Vi har et minisalto parti for 9 åringer, og et for 10 åringer.
Her er de i fasen hvor de kan velge om de vil gå videre til tropp for å konkurrere, eller fortsette å turne på salto partiet.  

 


Salto 

Treningstilbud for 9 år og oppover.
Trener 2 dager i uken.

Salto-partiet er for turnglade barn og ungdom som gjerne vil være aktiv i vårt turnmiljø, men ikke ønsker å delta i konkurranser. Dette er vårt breddeparti.  Her gis en videreføring av idrettens grunnstige.

Partiet kan også fungere som en inngangsport til konkurransepartier for dem som har slike ambisjoner som mangler trening. Da starter vi med Salto for å bl.a. finne ferdighetsnivå.

Utøveren får nye utfordringer og målsetninger. Det trenes på basisferdigheter som er viktig for å beherske gymnastikk- og turnøvelser, uformelle konkurranser og oppvisninger.

 


Tropp

Troppsgymnastikk eller troppsturn er en sport der en gruppe turnere utfører akrobatiske og artistiske øvelser i fellesskap. Idretten er forholdsvis ny, og europeiske mesterskap har blitt arrangert siden 1996

Troppsgymnastikk er den raskest voksende grenen innen turn, og er en lagidrett. Nivået er blitt meget høyt, og Norge er en av de beste nasjonene i verden i denne grenen.

Utøverne på tropp, blir plukket ut fra breddepartiene, eller har drevet med trampett eller tumbling tidligere.
Med tropp menes det at man deltar med 6 – 12 utøvere på et lag.

I tropp konkurreres det i trampett, tumbling og frittstående;

Frittstående 

Frittstående utfører gymnastene et program til musikk. Det er krav om at det skal være takt og temposkifte i musikken. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, par- eller gruppeløft). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, araber, flikkflakk, salto). 

Tumbling

I tumbling utfører gymnastene tre akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). I en serie skal hver gymnast utføre momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

Trampett

Trampett er en «minitrampoline» med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter. I trampett utfører gymnastene tre akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde progresjon i vanskelighet, og i minst en av seriene må det brukes et hoppredskap (f.eks Pegasus).

 


Rekrutt

Treningstilbud fra 11-13 år.
Trener 3 dager i uken.

På rekrutt har vi opptak hvor gymnasten blir vurdert etter gjeldende opptakskrav. Enten om de starter som ny, eller ønsker seg videre fra breddepartiene.
Når man er på rekrutt konkurranseparti, blir det stilt krav til gymnasten når det gjelder oppmøte, utvikling og disiplin på trening. 
Det er også et krav at man deltar på lokale konkurranser og samlinger, som er tilrettelagt for aldersgruppen.


Junior

Treningstilbud fra 14-16 år.
Trener 4 dager i uken.

De som tidligere har gått på rekrutt, vil automatisk gå videre som junior om de stiller til alle kravene. Om man ønsker å starte direkte på junior, enten om man kommer fra en annen klubb, eller om man starter som ny, må man igjennom et opptak.
Det stilles også her krav til oppmøte, utvikling og disiplin på trening.
På junior stilles det krav til at gymnastene deltar på konkurranser og samlinger lokalt og nasjonalt