Om Tertnes turn

I 2022 er vi cirka 300 aktive barn i Tertnes turn. Disse barna kan bare få et godt turntilbud hvis vi voksne er gode til å bidra på dugnader, arrangementer, som foreldrekontakt eller styremedlem.

Vi er veldig glade for at så mange barn vil drive med turn gjennom Tertnes Idrettslag, og vi vil gjerne kunne gi plass til flere. I dag er de aller fleste partiene fulle, og særlig på de yngre partiene er det ventelister.


Årsmøtet

Årsmøtet holdes som regel i midten av mars. Møt opp, bli informert og still spørsmål.

Årsmelding og budsjett er tilgjengelig, og du kan henvende deg til leder Sandra Holgersen hvis du ønsker å få dette tilsendt.


Styret

6 personer driver Tertnes turn på fritiden. I tillegg til leder- og kassereroppgaver, jobber styret for eksempel med utøverlister, påmelding til konkurranser, å organisere dugnader og å være kontaktperson for foreldrekontaktene.

Vi har styremøte cirka én gang i måneden. I tillegg til å gjøre noe viktig for turnbarna, får du sosialt samvær med hyggelige folk på kjøpet.


Foreldrekontaktene

Alle partiene skal ha en foreldrekontakt som fungerer som et bindeledd mellom styret og utøverne. Hovedoppgaven til foreldrekontaktene er å formidle informasjon mellom styret og utøverne, samt at man er kontaktperson for utøverne på sitt parti.

Vi er helt avhengige av aktive foreldrekontakter for å nå ut til alle utøvere på en god måte.