oyvindhoysater 2021-05-20 18:25:23

Medlemskontigent

Hva koster det å være med i Tertnes turn? 

Alle medlemmer i Tertnes turn betaler en kontingent som består av tre deler: 

- En allianseavgift til Tertnesalliansen (idrettslaget); 150 kr/år. 
- En årskontingent til Tertnes turn (turngruppen); 200 kr/år. 
- En treningsavgift til det partiet en er med på betales per semester og avhenger av antall treningstimer partiet har i uken, basert på 400 kr som timespris. Dvs. trener partiet en time i uken blir treningsavgift for semesteret 400 kr, trener partiet 3 timer i uken blir treningsavgift 1200 kr for semesteret. 


I tillegg kommer det en konkurranseavgift for dem som deltar i konkurranser; 200 kr/år t.o.m. 12 år, og 500 kr/år f.o.m 13 år. 


Forsikringer

 

Ulykkesforsikring er inkludert i kontingenten for alle medlemmer, og denne forsikrer barnet på vei til/fra trening samt på selve treningen

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) har forsikret sine medlemmer fra 13 til 75 år med en kollektiv ulykkesforsikring med spesialtilpasset dekning for idrettsutøvere. Forsikringen dekkes gjennom medlemskontingenten. På side tre i dokumentet under finner du hvor man henvender seg hvis det oppstår skade. Les alt om forsikringen på NGTF sine nettsider

Det er viktig å umiddelbart melde skade, spesielt hvis det viser seg at skaden over tid utvikler seg til noe som krever behandling. Forsikringen dekker belastningsskader så vel som akutte skader, i kamp og på trening.

 

Skader meldes elektronisk via https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring