Husk årsmøte i Tertnes Turn 6. mars!

Møt opp på årsmøtet, så får du være med å bestemme!

2019-02-09
red.

Tid: Onsdag 6. mars 2019 kl. 19.00 - 20.30

Sted: Tertnes Idrettslag klubbhuset - Møterom 1


Saksliste:

01/19 Valg av ordstyrer

02/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

03/19 Valg av protokollfører

04/19 Valg av protokollunderskrivere

05/19 Årsmelding 2018
Styret vil fremlegge Årsmelding for 2018 på møtet.

06/19 Regnskap 2018, budsjett 2019
Se vedlegg: Tertnes Turn Resultat 2018.pdf Tertnes Turn Balanse 2018.pdf Tertnes Turn Budsjett 2019.xlsx

07/19 Kontingent for sesongen 2019/2020
Styret foreslår at kontingenten økes fra kr. 100 til kr. 200. Økte utgifter og bortfall av turngruppens fast dugnad som tilsynsvakt ved Tertnes skole, gjør at styret finner dette nødvendig.

08/19 Innkomne forslag

09/19 Orienteringssaker: 
- Gymfest i Vest
- Etablering av en egen arrangementskomite

10/19 Valg
Valgkomiteens innstilling til ny leder vil bli fremlagt på årsmøtet.

 

 

VEL MØTT!