Politiattest

Krav om politiattest i Tertnes Idrettslag Allianse

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Tertnes Idrettslag Allianse blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Det må først skrives ut et formålsskjema hvor din kontaktperson skal skrive under. Dette formålsskjemaet skal sendes i tillegg til selve søknaden om politiattest. Mer informasjon om dette kan du lese her.

Dette gjøres i samråd med representanter for de ulike gruppene i idrettslaget:

Fotball Herrer Fotball Damer

Ansvarlig: Andreas Hamre Jørgensen
dagligleder.tfh@tertnes.no 
Tlf 94 45 37 75

Ansvarlig: Anders Vik

Stedfortreder: Tor Martin Misund
tormisund@gmail.com
Tlf 977 28 740

Stedfortreder: Nora Marie Bore Tvedt 

 

Håndball Elite Håndball (junior)

Ansvarlig: Marit Brox
marit@tertnes.no
Tlf. 41 44 90 34

Ansvarlig: Inge Torstad

Stedfortreder: Lars Riis Ellingsen
lars@tertnes.no
Tlf. 93 01 61 00

Stedfortreder: Georg Solvaag

Turn Alpin

Ansvarlig: Tor Karlsen

Ansvarlig: Mariann Bjorøy
mariann.bjoroy@dnbnor.no
Tlf. 47 84 27 97

Stedfortreder:

Stedfortreder: Per Chr. Reese Larsen
pcrl@online.no
Tlf. 90 14 69 48

Idrettsskolen Basket

Ansvarlig: Geir Pettersen
geir@tertnesidrettsskole.no
Tlf: 942 83 377

Ansvarlig: Sølvi Jensen 
 

Stedfortreder: Tone H. Hjulstad
tone@tertnesidrettsskole.no
Tlf. 91 53 91 42

Stedfortreder: Helge Aam

helaam@online.no 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Tertnes Idrettslag Allianse