Politiattest

Krav om politiattest i Tertnes Idrettslag Allianse

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Tertnes Idrettslag Allianse blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Det må først skrives ut et formålsskjema hvor din kontaktperson skal skrive under. Dette formålsskjemaet skal sendes i tillegg til selve søknaden om politiattest. Mer informasjon om dette kan du lese her.

Dette gjøres i samråd med representanter for de ulike gruppene i idrettslaget:

Fotball Herrer Fotball Damer

Ansvarlig: Andreas Hamre Jørgensen
dagligleder.tfh@tertnes.no 
Tlf 94 45 37 75

Ansvarlig: Jørgen Molvik
tfd@tertnes.no

Stedfortreder: Tor Martin Misund
tormisund@gmail.com
Tlf 977 28 740

Stedfortreder: Elizabeth Johannessen 

tfd@tertnes.no  

 

Håndball Elite Håndball (junior)

Ansvarlig: Marit Brox
marit@tertnes.no
Tlf. 41 44 90 34

Ansvarlig: Silje Haukedal sport.handball@tertnes.no 

Stedfortreder: Fred Solberg
fred@fredaen.no 

Stedfortreder; Boa Kratter leder.handball@tertnes.no 

Turn Alpin

Ansvarlig: Sandra Holgersen

sandra_holgersen@hotmail.com 

Ansvarlig: Vidar Kvassheim
vidar@kvassheim.com 
Tlf. 98 28 88 88

Stedfortreder: Kirsten Nøttingnes

kirra_k@hotmail.com 

Stedfortreder: Caroline Hordvik
caroline.hordvik@valent.no 

Idrettsskolen Basket

Ansvarlig: Anders Åsheim

anders@tertnesidrettsskole.no

Tlf: 926 10 834

Ansvarlig: Maren Agdal
 

Stedfortreder: Vera Anne Høy Horsberg

anne@tertnesidrettsskole.no

Tlf: 959 19 981

Stedfortreder: Randi Bertelsen

randi.jakobsen@gmail.com 

Alle representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Tertnes Idrettslag Allianse