Historikk

Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag. De som var med i interimsstyret var Sverre Bøen, Dankert Arntsen, Finn Røen og Conrad Gjesdal.

Etter en del drøftelsesmøter ble det enighet om at laget skulle stiftes, og stiftelsesdagen ble fastsatt til 25. januar 1953. Medlemmer ble tegnet, i alt ca 80 stykker og det ble innkalt til den første generalforsamlingen.

Til styre ble valgt:

  • Rolf Ruud Andersen, formann
  • Fritz Carlsen, nestformann
  • Dankert Arntsen, økonomiansvarlig
  • Sverre Bøen, styremedlem og sekretær
  • Finn Røen, styremedlem
  • Conrad Gjesdal, styremedlem

Det ble besluttet at laget skulle innmeldes i fotballkretsen, håndballkretsen og friidrettskretsen.

I fotballgruppen ble det valgt : Magnar Tertnes, Kåre Haukedal, John Stokke og Peder Haugen.Som oppmann i håndballgruppen ble valgt Rolf Ruud Andersen og som oppmann i friidrett Sverre Bøen.

Laget fikk godkjent drakter i fotball og håndball. Hovedfargene var svart, gult og grønt.

Dette styret fungerte i 2 år med små endringer, og den neste som tok over som formann var Peder Haugen som lenge hadde vært aktiv i fotballgruppen både som trener og spiller.