Tertnes Idrettslag i Hovedprosesjonen 17. Mai

Informasjon om 17. mai prosesjonen i sentrum

2023-05-09
oyvindhoysater

Tradisjonen tro stiller Tertnes Idrettslag i 17. mai prosesjonen i sentrum. I år håper vi at mange finner veien til sentrum og

representerer Tertnes idrettslag og vår markering at

idrettslaget har 70 årsjubileum. Det oppfordres til idrettslige innslag. De som stiller i

prosesjonen har helst på seg treningstøy eller Tertnes overtrekks drakt. Vi ønsker et tog som

viser Tertnes sine farger og hvilke idrettsgrener som vi har i idrettslaget vårt.

Oppmøte på Koengen ved Bergenhus festning kl. 10.30.

 

Vi stiller i kolonne 6, idrettsorganisasjoner, bak Tertnes fanen.

 

Beste innslag fra Tertnes Idrettslag blir premiert.

 

https://www.17-mai.no/fra-time-til-time-17-mai/

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket