Innkalling til Årsmøte 2023 Tertnes IL Allianses

Tid: Tirsdag 28. Mars kl. 19.00-20.00

Sted: Tertnes Klubbhus Møterom 1

2023-02-22
oyvindhoysater

Sakliste:

01/23 Registrering av stemmeberettigede

02/23 Valg av ordstyrer og desisorer

03/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

04/23 Behandling av årsmelding for 2022

05/23 Behandling av regnskap for 2022 og budsjett for 2023

06/23 Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår at Alliansekontingent fastholdes på 150.- for 2024

07/23 Behandle innmeldte saker fra medlemmer

08/23 Valg

         Valgkomiteen legger frem sitt forslag på årsmøtet

 

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være mottatt innen 2 uker før møtet,

det vil si innen 14. mars. Forslag sendes til thomas@lyngson.no

 

For styret i Tertnes Idrettslag Allianse

Styreleder

Thomas Næss

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket