Nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten

Onsdag 22. juni trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av idrettsstyret.

2022-06-30
oyvindhoysater

Retningslinjene er etablert som følge av et uttalt ønske fra idretten og flere andre aktører i samfunnet om en tilstramning av dagens praksis, der en ser at barn og unge i stadig større utstrekning eksponeres for ukontrollert filming og distribusjon, langt ned i aldersgrupper.

 

Les mer på Idrettsforbundets nettside.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket