Vel gjennomført årsmøte 2022

Torsdag 24.mars ble Tertnes Fotball Herrer sitt årsmøte avholdt i Storsalen. 

Klikk inn for å se protokoll 

2022-03-27
tormisund

PROTOKOLL ÅRSMØTE 24.03.22
Sak 1 Registrering av stemmeberettigede

 • 14 stemmeberettigede deltok, inkludert daglig leder i Tertnes Fotball Herrer.

 

Sak 2 Valg av ordstyrer, protokollfører og protokoll signaturer

 • Tor Martin Misund valgt ble som ordstyrer.

 • Janne Marit Stang Stakset ble valgt som protokollfører.

 • Frode Kaland og Freddy Larsen ble valgt til å signere protokollen

 

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Saksliste og innkalling ble godkjent.

 

Sak 4 Behandling av årsmelding 2021

 • Ordstyrer ledet behandlingen av årsmeldingen, som ble gjennomgått i fellesskap. Kommentarer ble ført inn fortløpende.

 • Årsmelding 2021 ble godkjent. Styret får fullmakt til å legge ut deler av årsmeldingen på hjemmesiden.Sak 5 Behandling av regnskap for 2021 og budsjett for 2022

 • Regnskapet ble gjennomgått av Ina Daae Johannesen. 

 • Årsmøtet godkjente regnskapene for 2021 og budsjettet for 2022.

 

Sak 6 Fastsettelse av kontingent 

 • Styrets forslag om å øke kontingenten i 3 perioder med kr 100,- fra 2023-2025 ble vedtatt.

Kontingent 2022: Barn kr 1.200,-, og ungdom/voksne kr 1.400,-. 

Kontingent 2023: Barn kr 1.300,-, og ungdom/voksne kr 1.500,-. 

Kontingent 2024: Barn kr 1.400,-, og ungdom/voksne kr 1.600,-. 

Kontingent 2025: Barn kr 1.500,-, og ungdom/voksne kr 1.700,-. 

Til årsmøtets informasjon blir treningsavgiften i ungdomsfotballen kr 650,- i 2022.

 

Sak 7 Behandle innmeldte saker fra medlemmer

 • Ingen saker innmeldt.

Sak 8 Valg

 • Styre

 

Navn

Funksjon

Valg

Tor Martin Misund

Leder

Gjenvalg – 1 år

Pål Nielsen

Leder Sport

Gjenvalg – 1 år

Ina Daae Johannessen

Økonomi

Gjenvalg - 2 år

Janne Marit Stang Stakset

Materialforvalter/sekretær

Ikke på valg

Bente Hjortland

Fairplay

Gjenvalg – 2 år

Jan Roger Hånes

Kvalitetsklubb

Gjenvalg – 1 år

Kent Endresen

Arrangement

Ikke på valg

Stig Wågenes

Varamedlem

Ny – 2 år

 

Generelt:

 • Leder sport har møteplikt på styremøter

 • Leder økonomi har møteplikt på styremøter 

 • Styret oppnevner medlemmer til utvalg, som regel med varighet 2 år 

 • Øvrige utvalgsledere stiller ved behov, dvs. innkalling

 • Nytt styre for 2022 konstituerer seg på neste styremøte

 

 • Valgkomité

Navn

Funksjon

Pål Morten Hjulstad

Leder valgkomité

Tor Erik Stakset

Medlem valgkomité

 

Det kan også inviteres flere inn i valgkomitéen.

 

Alle ble valgt inn ved akklamasjon. 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket