Innkalling til årsmøte 2021 Tertnes Idrettslag Allianse

Tid:     Tirsdag 13.april 2020 kl. 19.00-20.00

Sted:   Teams

2021-03-15
oyvindhoysater

Tid:     Tirsdag 13.april 2020 kl. 19.00-20.00

Sted:   Teams

 

Sakliste:

01/20 Registrering av stemmeberettigede

02/20 Valg av ordstyrer og desisorer

03/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

04/20 Behandling av årsmelding 2020

05/20 Behandling av regnskap for 2020 og budsjett for 2021

06/20 Fastsettelse av kontingent

            Alliansekontingent holdes uendret på 150.- for 2022

07/20 Behandle innmeldte saker fra medlemmer

08/20 Valg

         Valgkomiteen legger frem sitt forslag på årsmøtet

 

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være mottatt innen 2 uker før møtet, det vil si innen 30. mars. Forslag sendes til thomas@lyngson.no

 

 

For styret i Tertnes Idrettslag Allianse

Styreleder

Thomas Næss

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket