Innkalling til Årsmøte i Tertnes Fotball Herrer onsdag 22.mars 2023 kl 19:00

Les videre for innkalling og agenda til Årsmøtet i Tertnes Fotball Herrer som avholdes onsdag 22.mars på klubbhuset.

Vi starter årsmøtet kl 19:00 i Storsalen. 

 

2022-02-10
tormisund

Innkalling til Årsmøte Tertnes Fotball Herrer 2022 onsadag 22 mars kl 19:00

 

Oppdateringer av agenda kan forekomme.

Agenda 

Sak 1 Registrering av stemmeberettige

Sak 2 Valg av ordstyrer, protokollfører og protokoll signaturer

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4 Behandling av årsmelding 2022

Sak 5 Behandling av regnskap for 2022 og budsjett for 2023

Sak 6 Fastsettelse av kontingent

Sak 7 Behandle innmeldte saker fra medlemmer      

Sak 8 Valg

         Valgkomiteen legger frem sitt forslag på årsmøtet

 

For Styret i Tertnes Fotball Herrer

Tor Martin Misund

Styreleder

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket