Lasse Thuen Nilsen´s Minnefond

I annerledesåret 2020 blir midlene fra Lasse Thuen Nilsen´s minnefond utdelt på en alternativ måte, men likevel på en måte som fremmer samholdet i klubben.

2020-12-14
tormisund
I annerledesåret 2020 blir midlene fra Lasse Thuen Nilsen´s minnefond utdelt på en alternativ måte, men likevel på en måte som fremmer samholdet i klubben.
I statuttenes paragraf 1 står det:
Lasse Thuen Nilsen minnefond har til formål å bidra til at flest mulig er aktive fotballspillere i klubben lengst mulig. Fondet kan bidra mot enkeltpersoner eller lag, og skal ha en utpreget sosial profil.
Og videre i tildelingskriteriene står:
Følgende skal bli vektlagt av fagutvalget ved tildeling av midler fra minnefondet:
Fondet skal bidra til å fremme kameratskap og samhold blant fotballspillere i klubben
Gjennom sommeren og høsten har lagledere og trenere bidratt ekstra til at alle våre spillere på barn og ungdoms trinnene har fått gjennomført høstsesongen med treninger og kamper under de skiftende koronareglene som har vært gjeldende. Dette har til tider vært krevende men det har blitt løst på best mulig måte. Dessverre har ikke de eldste spillerne våre på A-laget, Senior-B og de eldste Stjernelags spillerne kunnet trene som normalt, men de har likevel holdt motivasjonen oppe og gjennomført gode treninger på alternative måter. Dette står det stor respekt av.
Utvalget som tildeler midlene har kommet frem til at alle lagene våre i Tertnes Fotball Herrer har gjort en formidabel innsats gjennom denne sesongen. Siden det er vanskelig å gjennomføre et felles arrangement for å hedre fellesskapet i klubben blir det derfor tildelt 1500,- kr til alle lagene våre. Denne summen skal gå til et sosialt tiltak hvor hele laget er samlet. Lagledere og trenere står fritt til ett opplegg de selv ønsker.
På denne måten får vi hedret minnet etter Lasse Thuen Nilsen på en god, sosial og koronavennlig måte.
Ta vare på flokken din

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket