Branninstruks for Tertneshallen

For de som har vakt i Tertneshallen må man sette seg inn i branninstruksen. Denne henger på veggen ved anvisningstavlen for brannalarmanlegget rett innenfor inngangsdøren. Instruksen er gjengitt her og tilpasset vakten fra Tertnes Basket. Les mer ...

2020-08-25
Jon Fraczak

Ved brannalarm

 • Vakten går til døren og peker ut veien for trenere og spillere i hallen
 • Vakten går sist og kontrollerer at alle har forlatt hallen, og at alle dører og vinduer er lukket
 • Gå straks snareste veien ut av bygningen og deretter til oppmøtested v/flaggstangen på parkeringsplassen
 • Vakten melder straks videre til brannvesen at hallen er tømt

Når man oppdager brann

Varsle: Trykk inn knappen i den manuelle melderen for brannalarmanlegget. Meld fra til brannvesenet på telefon 110.

Redde: Sørg for at alle kommer seg ut.

Slukke: Prøv å slukke med husbrannslange, håndslukkingsapparat eller kvel flammene med et teppe e.l. Du må alltid sørge for å tilkalle hjelp. Lukk igjen så røyk og flammer sprer seg minst mulig, men ikke lås dørene. TA INGEN RISIKO!

Hold deg alltid orientert om

 • Rømningsveier og brannmeldere
 • Slukkeutstyr og plassering og bruksmåte for disse
 • Anvisningstavle for brannalarmannlegget

Viktige telefonnummer

 • Brannvesen: 110
 • Driftsleder Tertneshallen: 466 65 281
 • Områdeleder Vestland fylkeskommune: 997 16 756
 • Vakttelefonen til Tertnes Basket: 938 16 859

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket