Vakthold i Tertneshallen

I forbindelse med åpning av Tertneshallen for kommende sesong er det stilt krav til klubbene som benytter hallen at man også skal stille med vakthold. Bakgrunnen er at kommunen ikke har ressurser til å holde hallen med egen vakt. Vaktholdet blir derfor fordelt på brukerne av hallen for å muliggjøre bruk av hallen. Les mer ...

2020-08-23
Jon Fraczak

Tertnes Basket er en av de største brukerne av hallen og vil stille med vakthold på følgende dager og tidspunkt. Tidspunkt utenom de som listes under dekkes av andre klubber.

Tirsdag

  • 20:00 - 21:00 - G14
  • 21:00 - 22:00 - G19 NY!

Onsdag

  • 18:00 - 19:00 - EB/EBC

Torsdag

  • 18:00 - 19:00 - G13
  • 19:00 - 20:30 - G19
  • 20:30 - 22:00 - G16

OBS! Tertnes Alliansen er i dialog med Idrettsrådet og skolen for å få mer klarhet i de praktiske detaljene, så det kan være at gjennomføringen av vaktholdet blir endret. Inntil videre, og for å få igang treningene, ber derfor styret om at lagledere stiller denne første uken før man jobber frem en mer langsiktig fordeling av vakthold. 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket