Årsmøte 2020 for Tertnes Basket

Tertnes Basket sitt årsmøte finner sted torsdag 11 juni kl 20:00 og blir avholdt som et nettmøte. Innkalling til nettmøte blir sendt til alle medlemmer per e-post. Les mer for agenda og annen praktisk informasjon ...

2020-05-30
Jon Fraczak

Innkalling til årsmøte 2020 for Tertnes Basket

Tid: Torsdag 11. juni kl.20:00 - 21:00

Sted: Digitalt møte med påmelding

Saksliste:

  • 01/20 - Valg av ordstyrer
  • 02/20 - Godkjenning av innkalling 
  • 03/20 - Valg av referent og to protokollunderskrivere
  • 04/20 - Gjennomgang av årsberetning 2019
  • 05/20 - Gjennomgang av årsregnskap 2019
  • 06/20 - Fa stsettelse av medlemskontingent 2019/20
  • 07/20 - Godkjenning av nye vedtekter
  • 08/20 - Behandling av innkomne forslag - forslag sendes til basket@tertnes.no innen 7 juni.
  • 09/20 - Valg av styre 2020
  • 10/20 - Valg av revisor 2020

For deltakelse sender man en e-post til styret ved leder Anne Marie Fenstad (basket@tertnes.no).

Årsberetning og årsregnskap kan også fås på forhånd ved å sende mail til basket@tertnes.no.

Vel møtt! 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket