Etterlevelse av retningslinjer

Idrettsklubbene har nå fått en generell tilbakemelding fra Bergen kommune med observasjoner fra forskjellige treninger gjennomført den første tiden etter at hallene åpnet opp igjen. Les videre for viktige presiseringer ...

2020-05-27
Jon Fraczak

I forbindelse med at hallene har åpnet opp igjen for trening ønsker kommunen å minne alle idrettsklubbene om følgende:

  • I en del av hallene står det utstyr bak sperrebånd. Dette utstyret er ikke tilgjengelig da det vil kreve ekstra renhold. Ber om at man ikke tar seg til rette og bare forsyner seg.
  • Det er observert gruppestørrelser på mer enn 20 personer. Dette tallet er absolutt og kan ikke fravikes. Det er klubbenes ansvar å sørge for at smittevernreglene følges (bla antall og avstand). Hvis dette ikke respekteres vil man miste treningstiden.
  • Hallene skal holdes låst og skal åpnes ved inn- og utpassering. Lag som skal inn i hallen venter samlet ved inngangen til det er deres tur.

Norges Basketballforund (NBBF) kom 12 mai med sine egne anbefalinger:

  • Arrangement med inntil 20 personer er tillatt. NBBF anbefaler en begrensning på inntil seks deltakere per halvbane innendørs. Deltakerne bør deles inn i faste grupper.
  • Alle deltakere må til enhver tid holde minst 1 meters avstand.
  • Ansvarlig klubb må ha en person ansvarlig for aktiviteten og sørge for at smittevernstiltakene til enhver tid opprettholdes.
  • Deltakerne kan dele ball. Antall deltakere som bruker ballen bør begrenses. Ballen skal vaskes både før og etter bruk.
  • Økten skal gjennomføres på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Merk! Tertnes Basket sine treningstider legger til rette for at man kan benytte hele hallen og anbefaler således ikke at hallene deles da dette ikke nødvendigvis gir rom for flere på trening.

For mer og oppdatert informasjon fra NBBF se https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket