Retningslinjer som gjelder for trening i kommunale idrettshaller

Bergen kommune har åpnet for trening i sine idrettshaller fra og med 25 mai 2020. Det betyr at lagledere, trenere og spillere må sette seg inn i følgende retningslinjer før man stiller på trening. Les videre for mer informasjon ...

2020-05-24
Jon Fraczak

For å ivareta smittevern for utøvere og personell i hallen, er det utabeidet noen retningslinjer knyttet til trening i kommunale idrettshaller for kommende periode;

 • Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte
 • Norges Idrettsforbund sin veileder og særidrettene sine koronavettregler (https://www.idrettsforbundet.no/sarforbund/) skal følges
 • Alle treninger skal ha en voksen (over 18 år) som er ansvarlig for gruppen, og kun friske personer skal delta på trening
 • Ansvarlig trener samler gruppen på utsiden av idrettshallen og sørger for at gruppen går samlet inn og ut fra trening med nødvendig avstand. All omkledning foregår utenfor anlegget
 • Anbefalt størrelse på gruppetrening er maksimalt 20 personer, og dette gjelder pr håndballflate (40x20 meter). For 6-10 åringer anbefales mindre grupper (5-10 personer). Ved mindre saler kan det gjøres egne vurderinger i forhold til antall. Personer som er til stede skal holde minst 1 meter avstand til andre (gjelder ikke personer som tilhører samme husstand)
 • Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutning av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder
 • Det vil være tilgjengelige toaletter med muligheter for håndvask og evt antibac/håndsprit (der det ikke er mulig med håndvask). Ta med ferdig fylt drikkeflaske hjemmefra
 • Hallene bør holdes stengt under trening. Det vil bli lagt inn tidsmessig avstand (10-15 minutter) mellom øktene, for å sikre at en gruppe har forlatt hallen før ny gruppe kommer inn. Idrettshaller hvor det er flere flater bør det legges opp til treningsstart på ulike tider for å unngå kø inn og ut av hallen
 • Dersom flere saler er i bruk samtidig, skal skillevegger være nede der hvor dette er mulig
 • Personer som utvikler symptomer på sykdom under aktiviteten må dra hjem eller hentes så snart det er mulig. Ved slikt tilfelle må personell i hallen, alternativt beredskapsvakt på telefon 409 23 804, kontaktes snarest mulig. I slike tilfeller skal det rengjøres på aktuelle flater før aktiviteten kan fortsette
 • Garderober/dusjanlegg, møterom, styrkerom og kiosk holdes stengt
 • Lagene må vaske utstyr som brukes før og etter trening
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Brudd på reglene kan føre til at anlegget blir stengt for den aktuelle treningsgruppen. Omfattende og gjentagende brudd på tvers av flere treningsgrupper kan føre til at anlegget blir stengt for samtlige treningsgrupper

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket