Samleside for informasjon fra NIF ang koronaviruset

NIF har laget samleside om koronasituasjonen

2020-03-16
oyvindhoysater

For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.


Siden inneholder informasjon om:

- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Gå til samleside:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket