Innkalling til årsmøte 2020 Tertnes Idrettslag Allianse

Innkalling til Årsmøte tirsdag 6. mai 2020 kl. 19.00-20.00

2020-03-02
oyvindhoysater

Tid: Tirsdag 06. mai 2020 kl. 19.00-20.00

Sted: Digitalt møte med påmelding

Som følge av smittevernsregler i forbindelse med utbruddet av korona avholdes møtet digitalt via Teams. Vi har derfor behov for påmelding til møtet. Påmelding skjer ved mail til  Thomas.Naess@lyngson.no senest 5. mai kl 20:00.

 

Sakliste:

01/20 Registrering av stemmeberettigede

02/20 Valg av ordstyrer og desisorer

03/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

04/20 Behandling av årsmelding 2019

05/20 Behandling av regnskap for 2019 og budsjett for 2020

06/20 Fastsettelse av kontingent 2020

07/20 Behandle innmeldte saker fra medlemmer

         Saker fra medlemmer meldes senest 22.04 på mail: thomas.naess@lyngson.no 

08/20 Valg

         Valgkomiteen legger frem sitt forslag på årsmøtet

 

For styret i Tertnes Idrettslag Allianse

Styreleder

Thomas Næss

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket