Innkalling til ordinært Årsmøte i Tertnes Håndball (TH)

Tid: Mandag 23. mars 2020 kl. 19:00 - 20:00

Sted: Tertnes Idrettslag klubbhuset - Møterom 1/Storsalen

2020-02-24
georg.solvaag

 

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Godkjenne de stemmeberettigede
 4. Valg av referent
 5. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
 6. Årsmelding 2019
 7. Regnskap 2019
 8. Kontingent og treningsavgift for sesongen 2020/2021
 9. Budsjett 2020
 10. Valg
 11. Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til leder Georg Solvåg (leder.handball@tertnes.no) innen mandag 5.3.2020.

Dokumentasjon forsøkes publisert via Spond i god tid før møtet. 

 

Tertnes 24.02.2020, 

Styret Tertnes Håndball

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket