Innkalling til Årsmøte i Tertnes Fotball Herrer onsdag 11.mars 2020 kl 19:00

Les videre for innkalling og agenda til Årsmøtet i Tertnes Fotball Herrer som avholdes tirsdag 11.mars på klubbhuset.

Vi starter årsmøtet kl 19:00 i Møterom 1 (over kafèen) 

2019-02-05
tormisund

Innkalling til Årsmøte Tertnes Fotball Herrer 2020 11.mars kl 19:00

 

Oppdateringer av agenda kan forekomme.

Agenda 

Sak 1 Registrering av stemmeberettige

Sak 2 Valg av ordstyrer, protokollfører og protokoll signaturer

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4 Behandling av årsmelding 2019

Sak 5 Behandling av regnskap for 2019 og budsjett for 2020

Sak 6 Fastsettelse av kontingent 2020

          Kontingent holdes uforandret i 2020

          Treningsavgift for ungdom økes til 650,- kr for å dekke høyere utgifter i forbindelse med forsikringer i aldersgruppen 13-19 år.

Sak 7 Behandle innmeldte saker fra medlemmer

         Ingen saker er meldt inn

Sak 8 Valg

         Valgkomiteen legger frem sitt forslag på årsmøtet

 

For Styret i Tertnes Fotball Herrer

Tor Martin Misund

Styreleder

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket