Innkalling Årsmøte TFH Aktivitet AS

Årsmøte for TFH Aktivitet AS avholdes tirsdag 15.05 kl 1900 på Styrerommet til TFH.

Alle medlemmer i Tertnes Fotball Herrer kan stille. 

 

2018-05-01
tormisund

Saksliste Årsmøte 2017 TFH Aktivitet AS

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede
.
Sak 2 Godkjenning av ordstyrer

Sak 3 Godkjenning av innkalling, saksliste

Sak 4 Valg av protokollfører og underskrivere

Sak 5 Behandling av årsmelding 2017

Sak 6 Behandling av revidert regnskap 2017

 

Årsmøtet for TFH Aktivitet AS vedtok i 2017 at det til en hver tid konstituerte styret i Tertnes Fotball Herrer også fungerer som styre i TFH Aktivitet AS. 

Det blir derfor ikke avholdt valg.

Styreleder Tertnes Fotball Herrer

Tor Martin Misund

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket