Innkalling til årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte i Tertnes Håndball

Tirsdag 24. februar 2018       klokken 18.00.                                        
Sted: Markeveien 1a (Sentrumsadvokaten DAs lokaler)

2018-04-16
LasseJenssen1528

SAKSLISTE:

Sak nr. 01/2018;  Konstituering:

  1. Godkjenning av innkallelse og saksliste.
  2. Valg av dirigent
  3. Valg av referent
  4. Valg av to personer som skal underskrive protokoll.

Sak nr. 02/2018; Regnskap, årsmelding, budsjett

  1. Årsmelding 2017
  2. Regnskap 2017
  3. Budsjett 2018

Sak nr. 03/2018;  Fastsetting av kontingent

Styret foreslår at kontingenten forblir uendret for neste sesong.

Sak nr. 04/2018; Valg av nytt styre

a.    Egen gruppe/valgkomite vil presentere kandidater på årsmøte.

 

Sak nr. 05/2018;

Innkomne saker

 

Bjarte Aarlie

Styreleder

Tertnes, 13. april 2018

Aktiviteter

16.08.2018
FFO

13:30 - 16:30

Åstveit idrettspark og Klubbhuset

27.08.2018
Turn 2009 påmelding

12:00 - 16:00