Årsmøte i Tertnes Basket

Det kalles med dette inn til årsmøte i Tertnes Basket mandag 12 mars kl 20:00. Møtet holdes på møterom 1 i Tertnes klubbhus (2. etasje i det nye bygget over kafèen ). 

2018-03-05
Anne Marie Fenstad

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av mø teleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
  • Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2017
  • Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap 2017
  • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Pre sentasjon av lagene
  • Easy Basket gruppen
  • Behandling av innkomne forslag
  • Valg av styre 2018
  • Valg av revisor 2018

Forslag til årsmøtet må sendes til styret innen 5 mars. Årsmelding og årsregnskap kan fås på forhånd ved å sende mail til undertegnede (fenstad@gmail.com).

Vel møtt!

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket