Tertnes Fotball Herrer tildelt NFF Hordalands klubbstipend – kr 10.000,

Tildeles breddeklubb som jobber godt over tid, i sitt nærmiljø, gjennom å legge
forholdene til rette slik at alle som ønsker å spille fotball har et tilbud i klubben.

2018-02-19
tormisund

Motivering for tildeling av klubbstipend fra NFF Hordaland:

Tertnes Fotball Herrer ble stiftet den 25.01.1953, og er sammen
Tertnes Fotball Damer, Alpin, Turn, Basket, Håndball og Idrettskolen en
del av Tertnes Allianse.
Klubben hadde i 2017 sesongen 43 lag påmeldt i serien, med et stort
antall lag i barnefotballen og minimum 2 lag påmeldt i alle årsklasser fra
G13 og hele veien opp til seniorlagene. Dette gir klubben et godt
utgangspunkt for å kunne gi et differensiert tilbud og ivareta den enkelte
spiller gjennom ungdomsårene, uavhengig av spillerens ambisjonsnivå.
I klubbens visjon, verdigrunnlag og styringsredskaper legges det stor vekt
på at det skal legges til rette for et godt samarbeid - internt og eksternt,
på fellesskap, på kompetanse hos ledere og trenere, og på utvikling - som
viktige byggesteiner for å kunne gi spillerne gode fotballopplevelser
gjennom et livslangt løp i klubben.
Klubben var i samarbeid med Tertnes Fotball Damer tidlig ute med å
etablere et ‘Stjerneserielag’ – for spillere som faller utenfor det ordinære
serietilbudet.
Tertnes Fotball Herrer kjennetegnes av stor gjennomføringskraft, og
tilstedeværelse på kretsens kurs og impulssamlinger – rettet mot både
trenere og ledere i ulike nøkkelroller. Det jobbes målrettet og godt med å
søke å gi spillerne et godt tilbud gjennom året, der det i tillegg til det
ordinære trenings og kamptilbud inviteres til ulike fotballskoler, FFO
TelenorXtra, og egne turneringer. På turneringssiden var klubben tidlig
ute med å dra i gang 3’er fotball som spill- og turneringsform, og har også
etablert sin ITEC-turnering – søkt tilrettelagt på en god måte for spillere
og lag med høye ambisjoner i ungdomsfotballen.
Klubben var èn av de første til å dra i gang arbeidet med NFF
Kvalitetsklubb 1, og er èn av de første klubbene i kretsen - og landet -
som nå er i gang med nivå 2.
NFF Hordaland gratulerer Tertnes Fotball Herrer med årets
klubbstipend som er på 10.000,-.

supporterstrom.jpg

Velg NorgesEnergi og sørg for penger i klubbkassen til Tertnes Håndball Elite!

Vi har inngått et samarbeid med NorgesEnergi og oppfordrer alle til å bestille Gul supporterstrøm. Da får dere billig strøm samtidig som at Tertnes Håndball Elite tjener penger. Send KLUBB til 1908 for mer informasjon. Har du NorgesEnergi som strømleverandør allerede? Supert! Du kan kontakte dem og få Gul supporterstrøm du også. Klikk her og les mer:  http://bit.ly/2LSSB1f

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket