Vinterens fjerde trenerkurs er gjennomført

Denne helgen ble det fjerde og siste trenerkurset i vinter gjennomført på Tertnes

 

Tidligere har vi gjennomført delkurs 1, 2 og 3 av C-lisensutdanningen til NFF, og denne helgen fullførte vi med delkurs 4.

2016-02-15
oyvindhoysater

Noen av deltagerne har vært med på alle fire delkursene, mens andre har vært med på ett, to eller tre av de. Vi hadde et ønske om at trenerne våre skulle ta minst ett delkurs i løpet av vinteren, og responsen har blitt enda bedre enn ventet. I tillegg til de som har gjennomført kursene på Tertnes så har andre også tatt delkurs som har vært avholdt andre steder i kretsen, samt at vi har trenere som har ett eller flere delkurs fra før av. Vi er stolt av alle trenerne/laglederne våre som er så positive til å delta på disse tiltakene, og alle har det samme ønsket: å gi barna og ungdommen i Tertnes et best mulig tilbud.

I løpet av disse fire helgene har vi hatt mange gode diskusjoner, gode praksisøkter og vi har hatt teorisekvenser med faglig påfyll. Vi har blitt bedre kjent med andre trenere/lagledere i klubben, det har kommet mange konstruktive innspill til klubbutvikling og vi har blant annet startet opp en treningsøkt for trenere og ledere som et resultat av innspill fra kursene.

I det siste delkurset gjennomgikk vi tema som «ungdommens verdigrunnlag», «årsplanlegging», «overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball», «totalbelastning» og «best mulig».

Vi ønsker også å takke alle guttene fra G01, G03 og G04 som villig stilte opp som objekter under praksisdelene. Tilbakemeldingene fra objektene var nok en gang veldig gode!

Enda et godt gjennomført kurs av alle som deltok, og vi setter stor pris på den innsatsen dere legger ned hver uke!

Vi håper å få gjennomført de samme kursene neste vinter også.

 

Tertnes Fotball Herrer sine verdier:

 • Stolthet
  I Tertnes Fotball Herrer har vi fellesskap og mestring som de viktigste forutsetningene for et livslangt forhold til klubben.
 • Utvikling
  I Tertnes Fotball Herrer har vi fokus på utvikling av spillere og trenere slik at alle har mulighet til å oppnå sitt ønskede potensiale.
 • Kompetanse
  I Tertnes Fotball Herrer er vi opptatt av kompetanse som drivkraft i alle ledd av klubben. Klubben skal gjennom dette fokuset kunne gi et bredt spekter av muligheter til alle medlemmer uansett ambisjonsnivå.
 • Samarbeid
  I Tertnes fotball Herrer er godt samarbeid på alle nivåer, både internt og eksternt, en forutsetning for å oppnå klubbens målsetninger.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket