Årsmøte 2016

Det innkalles herved til årsmøte for Tertnes Fotball Herrer.

Sted: Fotball Herrer sitt kontor, innenfor møterom 2.
Tid: mandag 14. mars 2016, kl 19.00.

2016-02-03
oyvindhoysater

Vi ber om at saker som ønskes tatt opp meldes inn innen 20. februar.

Har du lyst til å bidra til utvikling av fotballspillere og barns oppvekstvilkår på Tertnes?

Vår visjon er at Tertnes Fotball Herrer skal være ledende i Bergen på utvikling av spillere og trenere, med mål om et livslangt forhold til fotball og klubben.
Våre kjerneverdier er stolthet, utvikling, kompetanse, og samarbeid.

ALL informasjon om klubben er nå samlet i klubbhåndboken, på siden nyttig informasjon.

Styret ønsker å utvide antallet medlemmer med 1 stk. Vi søker intresserte til oppgaver i styret.

Forslag til kandidater kan meldes til styreleder Pål M. Hjulstad (tfh@tertnes.no).

Klubben vil ila våren ansette en sportslig koordinator på 100% stilling. TFH har som mål å starte fotballfritidsordning på klubbhuset fra skolestart i 2016.

På valg er sportslig leder barnefotball (2 år), sportslig leder ungdomsfotball (2 år), kasserer (tar gjenvalg), materialforvalter (tar gjenvalg), styremedlem/sekretær (2 år), styremedlem (2 år), og styreleder (1 år iht lover TILA).

Saksliste:
1. Godkjenning av ordstyrer
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av protokollfører og underskrivere
4. Behandling av årsmelding
5. Behandling av revidert regnskap
6. Behandling av innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent
8. Valg

Mvh Styret i Tertnes Fotball Herrer

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket