Vinterens tredje trenerkurs er gjennomført

Fjorten deltakere har denne helgen deltatt på vinterens tredje trenerkurs på Tertnes

2016-01-29
oyvindhoysater

I løpet av vinteren arrangeres alle de fire delkursene i C-lisensutdanningen til NFF lokalt hos Tertnes. Delkurs 1 og 2 er allerede gjennomført, og denne helgen ble delkurs 3 fullført. Som på de tidligere kursene så fikk vi mange gode diskusjoner og samtaler, samt mange gode praksisøkter.

Blant helgens mange temaer finner vi «trenere som veileder og medmenneske», «nasjonal rammeplan», «innlæring av delferdigheter», «den individuelle ferdighetsdimensjonen», sammenhengen mellom den relasjonelle og den strukturelle ferdighetsdimensjonen på trening og i kamp (kampdimensjonen)», «1A og vi andre», «hvordan tilrettelegger klubben for at flest mulig blir med videre» og «1F og vi andre». Som tidligere ble det også gjennomført fire praksisøkter.

Vi ønsker også å takke alle guttene fra G05 og G04 som villig stilte opp som objekter under praksisdelene, samt de tilfeldige guttene og jentene som var på banen samtidig som oss og hang seg på. Tilbakemeldingene fra objektene var nok en gang veldig gode!

 

Et godt gjennomført kurs av alle som deltok, og vi setter stor pris på den innsatsen dere legger ned hver uke!

 

Tertnes Fotball Herrer sine verdier:

 • Stolthet
  I Tertnes Fotball Herrer har vi fellesskap og mestring som de viktigste forutsetningene for et livslangt forhold til klubben.
 • Utvikling
  I Tertnes Fotball Herrer har vi fokus på utvikling av spillere og trenere slik at alle har mulighet til å oppnå sitt ønskede potensiale.
 • Kompetanse
  I Tertnes Fotball Herrer er vi opptatt av kompetanse som drivkraft i alle ledd av klubben. Klubben skal gjennom dette fokuset kunne gi et bredt spekter av muligheter til alle medlemmer uansett ambisjonsnivå.
 • Samarbeid
  I Tertnes fotball Herrer er godt samarbeid på alle nivåer, både internt og eksternt, en forutsetning for å oppnå klubbens målsetninger.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket