Vinterens andre trenerkurs er gjennomført

Sytten deltakere har denne helgen deltatt på vinterens andre trenerkurs på Tertnes

2015-11-29
oyvindhoysater

I slutten av november deltok 17 engasjerte trenere på det andre, av fire, trenerkurs som arrangeres internt i Tertnes. I løpet av disse to dagene fikk vi mange gode diskusjoner og samtaler, mye erfaringsutveksling, faglig påfyll og mange gode praksisøkter.

På programmet stod temaer som «treneren som en del av klubben og NFF», «nasjonale rammeplaner 9-10 år», «fotballens egenart og læring», «den individuelle dimensjonen», «den relasjonelle dimensjonen», «den strukturelle dimensjonen» og «mestring kontra resultat». I tillegg gjennomførte vi fire praksisøkter på Åstveit.

Til praksisøktene stilte det opp mange spillere fra G05- og G07-lagene, og vi ønsker å rette en stor takk til alle disse. Tilbakemeldingene fra guttene var veldig gode, og på spørsmål om hva som var det gøyeste svarte flere av guttene: «alt!»

Et godt gjennomført kurs av alle som deltok, og vi setter stor pris på den innsatsen dere legger ned hver uke!

 

Tertnes Fotball Herrer sine verdier:

 • Stolthet
  I Tertnes Fotball Herrer har vi fellesskap og mestring som de viktigste forutsetningene for et livslangt forhold til klubben.
 • Utvikling
  I Tertnes Fotball Herrer har vi fokus på utvikling av spillere og trenere slik at alle har mulighet til å oppnå sitt ønskede potensiale.
 • Kompetanse
  I Tertnes Fotball Herrer er vi opptatt av kompetanse som drivkraft i alle ledd av klubben. Klubben skal gjennom dette fokuset kunne gi et bredt spekter av muligheter til alle medlemmer uansett ambisjonsnivå.
 • Samarbeid
  I Tertnes fotball Herrer er godt samarbeid på alle nivåer, både internt og eksternt, en forutsetning for å oppnå klubbens målsetninger.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket