randieikemo 2021-02-15 19:42:01

Organisering

Organisering 

SPORTSLIG OPPLEGG: 

Det sportslige opplegget fremkommer i klubbens sportsplan som holdes løpende oppdatert av SU.  Tilrettelegging og progresjon i det sportslige arbeidet fremkommer i planens beskrivelse av  barnehåndball, ungdomshåndball og seniorhåndball. Klubben tilrettelegger for bruk av støttemateriell  som Learn Handball.  

SPORTSLIG ANSVAR: 

Det er klubbens sportslige utvalg (SU) som sammen med styret har det overordnede sportslige ansvar i  klubben. Det er SU som rekrutterer og følger opp klubbens trenere.  

ANSVAR REKRUTTERING: 

SU følger klubbens Årshjul med faste aktiviteter for rekruttering av utøvere og trenere. Tertnes  Håndball rekrutterer barn fra Tertnes skole, Ulsetskogen skole, Haukedalen skole og Kalvatræet skole,  og skal ved skolestart vurderer tilbud om håndballtrening i SFO på ovennevnte skoler. Klubben  samkjører sitt rekrutteringsarbeid med naboklubbene i bydelen.  

ANSVAR DOMMERE 

Styret eller SU oppnevner klubbens dommeransvarlig som er kontaktperson for alle klubbens  dommere, har ansvar for dommerarrangementer m.v. 

KONTAKTPERSON OPPMENN OG FORELDREKONTAKT 

Arrangement ansvarlig i SU er kontaktperson for oppmenn og foreldrekontakter. 

KONTAKTPERSON UTØVERE  

Utøverrepresentant i SU er kontaktperson for klubbens utøvere? 

KOMMUNIKASJON: 

Vi kommuniserer gjennom Spond.