randieikemo 2021-02-15 19:19:15

Innledning

Kjære Tertnes medspiller. 

Med mål om å ha med oss flest mulig, lengst mulig, og et ønske om å skape både topp og bredde (“Fra  Liten Til Eliten”), har vi nå utarbeidet en sportsplan for Tertnes Håndball. Planen skal bidra til en felles  forståelse for klubbens visjon, verdigrunnlag, sportslige opplegg og hvordan vi utvikler gode  håndballspillere. Planen er ment som et redskap og ikke et mål i seg selv. Følgelig er dette er levende verktøy for deg som trener og ressursperson i klubben Vi tror også planen kan være av interesse for  spillere, ledere og foreldre. Sportsplanen rulleres i takt med nye erfaringer og kunnskap.