randieikemo 2021-02-15 20:07:04

Evaluering

Evaluering  

Resultatmål bør vurderes/avgjøres etter at gruppen er etablert. 

Generelt 

Integrere tekniske ferdigheter i samspillet.

Ferdighetsmål 

Mål for sesongen skal etableres ved sesongstart og evalueres ved sesongslutt.

Sosiale mål 

Mål for sesongen skal etableres ved sesongstart og evalueres ved sesongslutt.

Resultatmål 

Mål for sesongen skal etableres ved sesongstart og evalueres ved sesongslutt.

Frafall 

Mål for sesongen skal etableres ved sesongstart og evalueres ved sesongslutt.- Vi ønsker å begynne rekrutteringen tidligere og gi et tilbud allerede fra 1 klasse. - Vi ønsker å være tydelige på hva vi skal trene på. 

- Vi ønsker at det skal være lov til å satse, og til å si høyt at man vil bli god. 

- Vi har åpnet opp for hospitering fra 11 år, og differensiering innad i eget lag for å møte flest mulig spillere sine ulike behov. 

- Vi har prøvd å være tydelige på at det ikke skal toppes i barnehåndballen, men åpnet for  topping  

 fra 14 år og opp. 

- Vi ønsker å ha fokus på at våre trenere i barne- og ungdomshåndballen ikke blir målt på  resultater, men på hvor mange spillere vi får med oss videre oppover i alderstrinn. - Vi ønsker å legge opp til trener utdanning og kursing. 

- Vi ønsker å bli en mer klubbstyrt klubb med klare retningslinjer og organisering.

Fra liten til eliten side 27 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Rent sportslig inneholder denne planen fokus punkter som du som trener skal ha med i treningen i de  ulike alderstrinnene. Den inneholder ikke øvelser. Det å anbefale gode øvelser er alltid en utfordring,  men sammen skal vi klare å finne noen felles øvelser for kullene. Denne planen er ment til å gi en  pekepinn på hva vi skal innom. Det oppfordres at du som trener er flink å følge med på trenergruppene  våre for øvelser og tips. Når du leser sportsplanen har vi lagt opp til at du kan bla opp til din aktuelle  årsklasse for å finne informasjonen som er gjeldende for ditt årskull. 

Denne planen er som nevnt et levende dokument, og det er en felles oppgave og ansvar å bruke den, og  gjerne komme med innspill til videreutvikling. Håndballen er konstant i utvikling og det er i alles felles  interesse at Tertens håndball henger med i denne utviklingen  

Planen skal evalueres og følges opp årlig. 

Mvh Sportslig Utvalg, Tertnes Håndball