randieikemo 2021-02-15 20:01:30

Årsklasse 7-9 år

Årsklasse 7 - 9 år. 

Dette omfatter all organisert trening i lagsammenheng for aldersgruppene 7- 8 og 9 år.  Treningen skal være allsidig, variert, lekbetont og dekke grunnleggende  bevegelsestrening med og uten ball og grunnleggende ballbehandling, mottak og  avlevering. Treningen skal i størst mulig grad tilpasses barnas ferdighetsnivå og tilbudet  gjelder alle barn som har lyst til å spille håndball i Tertnes. 

Innenfor dette alderstrinnet skal det også være en viss progresjon med hensyn til treningsmengde. Det  skal legges vekt på at spillere skal ha mulighet for allsidighet gjennom deltagelse i andre aktiviteter.  Treningsmengde ligger på alt mellom 1-3 økter fra 7 til 9 år. Vi skal samarbeide med trenere i andre  idretter for å legge til rette for en fin balanse. 

Kurs 

Tertnes tilbyr Mini håndball kurs i regi av Region Vest, og Trener 1 kurs i regi av Region Vest. Vi  ønsker at våre trenere skal gjennomføre disse kursene, som trenere for barnehåndballen. 

Trening 

Barnehåndballen i Tertnes er for alle, og er sosial, trygg og utviklende. Sjekklisten for trening hjelper oss å ha bra kvalitet på trening og til å inkludere/se alle. 

Sjekklisten for trening: 

- Vi planlegger treningen slik at spillerne slipper å stå i kø/vente. 

- Spillerne opplever at treningen er gøy og preget av lek 

- Spillerne får mye tid med ball. 

- Vi jobber med innlæring av kast og mottaksferdigheter. 

- Vi bruker tid på småspilløvelser. 

- Vi har øvelser med ulik vanskelighetsgrad. 

- Vi avsluttet gjerne økten med en morsom lek eller konkurranse. 

- Vi viser øvelsene for spillerne. 

- Vi forsøker å snakke med direkte med alle spillerne i løpet av økten.

Fra liten til eliten side 6 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Sosialt 

Mestring gjennom trivsel motivasjon og læring 

Respekt for tider, medspillere og trener 

Skape samhold og positiv lagånd 

Alle skal få positive tilbakemeldinger som er veiledende og oppmuntrende  Skape evne til konsentrasjon 

Gi ansvar – alle tar vare på egen ball. 

Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre og bringe  lagånd inn i hver enkelt spiller. Dette oppnås ved å understreke betydningen av  lagspill. Vi har fokus på fellesskap og inkluderer alle nye spillere i gruppene. Det  gjennomføres aktiviteter som kan bidra til å danne lagånd hos foreldre og  foresatte. Dette skjer gjennom 2 obligatoriske foreldremøter, i regi av  foreldrekontaktene. Foreldre og foresatte oppfordres til å møte på kamper og  turneringer og å engasjere seg i lagets aktiviteter. Tertnes ønsker positive foreldre  og oppfordrer alle til å ha med seg foreldrevettreglene i” baklommen” når man  deltar på kamp og treninger.

Ferdigheter 

Kompis med kropp og ball gjennom ulike utfordringer 

Koordinasjon – balanse og rytme Øye – hånd – øye – fot 

Hurtighet 

Naturlig intervalltrening 

Spenst – ulike former for hopp på ett og to bein 

Treningen skal være en introduksjon til grunnleggende ballbehandling. Det betyr  at treningen skal gjøre spillerne dus med ballen gjennom lekbetonte øvelser. Dette  oppnås med varierte øvelser hvor hver spiller har sin ball, to og to spillere deler  en ball og gruppeaktiviteter med en ball.

Øvelser 

Drible, finte, skyte 

Motta, holde, kaste – begge armer 

Personlig teknikk – basisferdighetene 

Utfordringer med og uten ball 

Bevegelse uten ball 

Forsvarsteknikker – sideveis – støting og blokkering 

Målvakt: Har ikke fast målvakt på dette alderstrinnet, så alle deler på å stå i mål.  Det legges ikke vekt på spesiell trening for målvakter, men øves på  basisferdigheter.  

Fysisk trening: Lett introduksjon. Løp og koordinasjon gjennom stafetter og ball  øvelser.

Spill 

Innføring i spillet 

Viktig motivasjon 

Bruk av innlærte teknikker i kampsituasjon 

Spille på flere posisjoner 

Fair play 

Minihåndball



Fra liten til eliten side 7 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg

 

Kortbane for 9-åringene 

Spillerne skal få innføring i hvordan de skal bevege seg på en bane, nødvendig  regelkunnskap (skritt og stuss) og spilltrening for minihåndball. Gjennom dette  skal spillerne settes i stand til å spille kamper og forstå dommeravgjørelser. Vi vil vise at alle er like viktige for laget gjennom å gi alle lik spilletid, ingen  topping av lag og at spillerne får prøve alle posisjoner på banen. 

Vi hospiterer ikke opp i disse årsklassene. Man kan låne spillere ved behov om  man er for få til å stille lag på kamp. Fokuset er da å dekke et behov, ikke å toppe  for å vinne.



Kamptilbud 

Inndeling av lag skjer etter fødselsår. Årsklassene 7, 8 og 9 år deltar i håndballregionens aktivitetsserie  for minihåndball i respektive alderstrinn. Man melder seg på Øvd og Uøvd klasser alt etter hvor lang  laget har kommet. Har man kommet veldig langt kan man melde seg opp en klasse i minihåndball. 9  åringene spiller i regionens serie for kortbane. 

Tertnes oppfordrer til å prøve rullerende innbytte. Dvs at alle flytter et hakk videre. Ny spiller kommer  inn på venstre ving. Venstre ving bytter til venstre back. Venstre back bytter til midt back osv. Målvakt  inngår ikke, men det skal ikke være faste målvakter. Maksimum 1 omgang eller 15 min.  

Sosiale aktiviteter 

Lagledelsen skal legge vekt på å gjennomføre aktiviteter som kan bidra til å danne lagånd hos foreldre  og foresatte. Dette skjer gjennom 2 obligatoriske foreldremøter, i regi av foreldrekontaktene. Foreldre  og foresatte oppfordres til å møte på kamper og turneringer og å engasjere seg i lagets aktiviteter. Tertnes  ønsker positive foreldre og oppfordrer alle til å ha med seg foreldrevettreglene i” baklommen” når man  deltar på kamp og treninger. 

Evaluering 

 

Generelt 

Sosiale mål skal være det viktigste i denne årsklassen. Følger regler for  minihåndball

Ferdighetsmål 

Ingen konkrete mål for individuelle ferdigheter

Sosiale mål 

Lære seg å ha gjensidig respekt for hverandre. 

Spillere skal ha forståelse for at alle skal ha lik spilletid og at alle skal få prøve  alle posisjoner på banen. 

Samarbeid mellom spillere og trenere skal foregå konfliktløst. 

Aktivisere foreldre slik at det skapes lagfølelse blant foreldrene.

Resultatmål 

På dette alderstrinnet skal det ikke legges vekt på resultatmål.

Frafall 

Tilvekst større enn frafall. Vi skal ha det så bra og kjekt at ingen slutter