randieikemo 2021-02-15 20:05:19

Årsklasse 14-15 år

Årsklasse 14 - 15 år 

På dette alderstrinnet skal en legge hovedvekt på teknisk trening, men nå litt mer  spisset mot angrepsteknikk og forsvarsteknikk. Hvor fokuset er individuell utvikling, og  samhandling med andre. 

Fra 14 år og opp er det lov å toppe. Topping av lag betyr økt resultat fokus, men vi skal også passe på å  bevare bredde fokuset. Vi skiller mer mellom de som vil satse, og de som ikke ønsker å satse fullt så  mye. Men det betyr ikke at det ene er viktigere enn det andre. Vårt hovedmål for denne gruppen er å gi  økt utfordringer til de som ønsker det, samtidige som vi skal ha minst frafall i ungdomsrekkene.  Håndballen kommer inn i en fase der vi konkurrerer med andre ting i livet til ungdommen. Vi ønsker å  tilby fortsatt trygghet, trivsel og samtidig økt sportslig fokus. Vi ønsker også at spillerne innad i  gruppene skal lære å respektere hverandres valg, og oppleve at man fortsatt kan fungere sammen i en  gruppe, selv om man har ulike mål.. 

Hospitering og differensiering er fortsatt gjeldede. Hospitering som et ekstra tilbud til dem som satser.  Differensiering ved behov for å gi nok utfordringer til alle. Dette avklares med Sportslig utvalg, som  kaller trenerne for de aktuelle gruppene inn til møte. 

For denne klassen øker ukentlig trening fra 3 – 5 (6) økter. Innen klassen er det en gradvis økning i  treningsmengde både gjennom økt tid og effektivisering av treningsgjennomføringen.  

Målsetting for treningsarbeidet og kurs 

Generelt for håndballen er det et par viktige ting som trenerne må være ekstra obs på. Vi ønsker at  håndballen i Tertens skal være for alle, det skal være sosialt og det skal være trygt. Sjekklisten for  trening skal hjelpe oss å ha bra kvalitet på trening og til å inkludere/se alle. 

Sjekklisten for trening: 

- Unngå kø. Planlegg treningen slik at spillerne slipper å stå i kø og vente. 

- Opplevde spillerne at treningen var gøy og preget av lek? 

- Fikk spillerne brukt mye tid med ball, og hatt mange ballberøringer?  

- Hadde vi fokus på innlæring av kast og mottaksferdigheter? 

- Brukte vi mye tid på småspilløvelser 

- Hadde vi øvelser med ulik vanskelighetsgrad? 

- Var vi flinke til å vise øvelsene for spillerne? 

- Ble alle spillerne snakket med direkte minst en gang i løpet av økten?

Fra liten til eliten side 18 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

I denne årsgruppen skal det trenes allsidig og en skal legge vekt på at spillere får prøvd seg på de  forskjellige spillerposisjonene både på trening og i kamp. Men det, om det faller naturlig, skal være lov  for en spiller å spesialisere seg på en plass.  

For jenter og gutter 14-15 vil det bli fokusert på skudd og enkle skuddavslutninger basert på samarbeid  mellom flere spillere. Målene for treningsarbeidet vil fokusere på teknikkdel, spilldel, ankomst

Ytterligere fokus:

Psykisk 

Konsentrasjon og fokus 

Motivasjon 

Humør 

Vilje 

Fighter/guts

Fysisk 

Kast 

Basistrening 

Hurtighet og utholdenhet 

Naturlig spenst/styrke 

Introduksjon av eksplosiv styrke 

Skadeforebyggende trening (bevegelighet)

Teknisk 

Pasningsformer 7 kvalitet 

Økende motstand 

Økende tempo og vanskelightesgrad 

Bevegelse m/u ball 

Retningsforandringer og finter 

Skuddrepertoar 

Forsvarsteknikker – takle

Taktisk 

Samhandling 

Overblikk 

Flere forsvarsformasjoner (offensive 3:2:1 og 4:2) 

Rullespill 

Krysningsspill 

Overgangsspill 

Rundgang-spill 

Tempo i fremoverspill (formasjon) 

Kamp 

Kamper med betydning 

Forberedelser og evaluering lag og individuelt 

Minihåndball

Kurs 

Det er et ønske fra klubben om at våre trenere for ungdomshåndballen  har trenerkurs. Klubben dekker dette.Fra liten til eliten side 19 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Teknikkdel 

Pasninger 

Spillere skal beherske forskjellige pasningsformer (forover, sideveis, direkte, stuss) i  normalt tempo uten motstander/ med motstandere som gir et begrenset press  (max 50%). Under pasningstrening i grupper brukes flere baller samtidig. Spillerne  skal beherske normal utføring av grunnskudd og hoppskudd. I denne klassen skal  det legges vekt på å perfeksjonere skuddet for forskjellige former for variasjon i  utførelse (tidlig/sen avlevering, høyt/lavt skudd, rett/vridd skudd) og forsvarspress

Finter 

Forskjellige typer finter skal trenes inn mot 'død' person, eventuelt mot person som  yter redusert motstand. Slike typer er høyre-venstre finte, piruett, hoppfinte etc.  Denne øvelsen bør finne sted på hver trening i små eller store grupper.

Sperrer 

Strekspiller skal forstå utføringskrav til sidesperre og kunne gjennomføre denne i  en treningssituasjon.

Målvakt 

Målvakter skal trene spesielt på skudd fra side og kantsektor. Videre skal det  arbeides med å trekke målvakter inn i start av angrep.Utdrag av sportslig innhold for de forskjellige aldersklasser er gjengitt nedenfor:

Alder 

Målvakt 

Teknikk forsvar 

Taktikk forsvar

14 år 

Vedlikeholde og  

utvikle innlært teknikk Parade av stuss 

Utkast 

Taktisk vurdering av  

skuddvaner hos  

skyttere 

Reaksjonstrening

Vedlikeholde og utvikle  

innlært teknikk 

Pressing/plasskifte 

Trening av snapping 

Armparade av froskeskudd Armparade av  

underarmsskudd

Vedlikeholde og utvikle  innlært taktikk 

5-1 med bevegelig ener 

Spill i 5-0

15 år 

Vedlikeholde og  

utvikle innlært teknikk Å vurdere riktig spiller  i utkast. 

Vurdere  

skuddplassering etter  

tilløpet 

Åpne luke og tette  

til/invitere-teknikk

Vedlikeholde og utvikle  

innlært teknikk 

Parade av underarmsskudd Parade av spesialskudd

Vedlikeholde og utvikle  innlært taktikk 

Bevegelig markering av  flere spillere 

Mann mot mann  

systemerFra liten til eliten side 20 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Teknikk angrep 

Taktikk angrep

Vedlikeholde og utvikle innlært  

teknikk 

Kryssløping bakspillere 

Kryssløping/gjenlegging 

Finter v-h, h-v 

Sperring 

Innhopp/sats på begge ben 

Skuiddvarianter 

Rulling etter skudd

Utvikle og vedlikeholde innlært taktikk 

Pådragsøvelser/kryssløp med gjenlegging Utbygging av fase 1-2-3

Vedlikeholde og utvikle innlært  

teknikk 

Bakspillerenes plasskifte 

Utbygging av kombinasjonsfinter Doble finter, v-h-v, h-v-h 

Rulling motsatt etter skudd fra kant

Vedlikeholde og utvikle innlært taktikk 

Fase 2 

Fase 3 

Spill mot bevegelig markering av flere spillere Spill mot mann til mann system 

Spill mot spesialformasjonerSpilldel 

 

Utprøving 

Kombinasjoner 

Hurtighet 

Hospitering 

Topping Fysisk trening

På disse årstrinnene skal spilletreningen være rettet mot å sette spillere i stand til å  prøve ut tekniske ferdigheter i spillsituasjoner. For å få tilstrekkelig antall  repetisjoner av ferdighetene trenes mye med redusert bane og redusert spillerstall  på hvert lag (2 mot 2, 3 mot 2 osv.) 

Ved siden av dette skal 14-års spillere trene på enkle spillerkombinasjoner. 

Spillerne skal videre trene spesielt på gjennomføring av hurtige angrep. Enkle  løpsmønster og pasningsbaner i høy fart. 

Gjelder for alderstrinnene. Avklares med SU gjennom møte med aktuelle trenere Det er lov å toppe lag fra j/g 14.  

 

Generelt 

Vi arbeider mye med strukturert fysisk trening. Videre arbeid med treningskultur og  forståelsen for egentrening. 2-3 fysiske treninger pr uke alt etter hvor man er i sesong. 

Introduksjon til testing. Bip test og enkel fysiske tester.Fra liten til eliten side 21 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Kamptilbud  

Alle skal ha et kamptilbud. Både de som ønske spisset tilbud og de som ønsker vanlig tilbud. Spill i  regionens seriesystem. Lov å melde på lag en klasse opp. I tillegg til å hospitere opp på kamp. 

Det oppfordres til å delta på lokale turneringer. Det oppfordres også til å delta i én utenbys turnering som  i god tid besluttes av klubben. 

Sosial aktivitet  

Lagledelsen skal sørge for at det holdes minimum 3- 4 hyggekvelder med spillere og lagledelse i løpet  av sesongen. Det skal avholdes minimum 2 foreldremøter i løpet av sesongen. 

Evaluering 

 

Generelt 

Også for disse årsklassene vil det bli lagt hovedvekt på ferdighetsmål og sosiale  mål. 

Nytt fokus i forhold til satsning, topping og bredde.

Ferdighetsmål 

Som for de lavere årsklassene vil ferdighetsmål være knyttet til  

håndballforbundets ferdighetsmerke.  

Ved siden av disse ferdighetsmålene vil en senere basert på erfaring forsøke å  sette opp mål for fysiske ressurser det er ønskelig at spillere skal oppnå. Tester  skal knyttes til måling av: 

- utholdenhet, eks. coopertest, beeptest 

- armstyrke, eks. kroppsheving i bom 

- beinstyrke 

- buk / ryggstyrke 

- spenst, eks. stille hopp 

- hurtighet eks. tauhopp i 60 sekunder

Sosiale mål 

Vi ønsker fokus på VI et. Og respekt for hverandres valg om ønsket mengde  trening og fokus.. En av de viktigste oppgavene for trenerne. 

Resultatmål 

Resultatmål for sesongen kan etableres på forhånd og skal knyttes til  lagsresultater i serie og cuper. Disse målene skal settes på et realistisk nivå slik at  de kan oppnås uten gjennomgående topping av lag. Det skal settes mål både for  satsningsgrupper og for grupper som trener mindre.

Frafall 

Vi ønsker å ha flest mulig med oss videre, og har fokus på å tilpasse tilbudet etter  den enkelte spillers ønske.