randieikemo 2021-02-15 20:02:31

Årsklasse 10-11 år

Årsklasse 10 - 11 år 

På dette alderstrinnet skal en legge hovedvekt på allsidig, variert og lekbetont aktivitet.  Vi legger vekt på grunnleggende bevegelsestrening (med og uten ball) og grunnleggende  ballbehandling (mottak og avlevering). Treningen skal bygge videre på innlærte ferdigheter fra tidligere og også ivareta nye deltagere uten erfaring.  

Legg merke til introduksjon av hospitering og differensiering. 

Hospitering: 

Fra 11 år er det lov å hospitere opp i 12. Vi ønsker å gi tilbud til dem som er kommet lengre i sin  aldersklasse. Hospitering skal avklares med Sportslig utvalg, som sammen med aktuelle trenere tar en  vurdering. Eventuell hospiteringen SKAL være rullerende hvis det er mange kandidater som trenger  utfordringen. Hospitering kan foregå i kamp, hvis ikke eget lag spiller opp en klasse. Men foregår i  hovedsak også i treningshverdagen på tvers av lagsgrenser. 

Differensiering: 

Legg også merke til at det fra 11 år er lov å differensiere innad i egen gruppe/lag. Topping av lag skal  ikke forekomme i barnehåndballen, og langsiktig utvikling skal alltid være viktigere enn kortsiktige  resultater. For å skape denne utviklingen er det viktig at alle som er med får et tilpasset og differensiert  tilbud i klubben. Vi ønsker å utfordre både de som har kommet lengst, men også få mer ansvar over på  de mindre dominerende spillerne. Derfor ønsker vi å legge opp til noe differensiering i kamp med egen  gruppe, hvor man kan ta ut lagene, slik at alle må bidra og ta ansvar. Dette er det vi kaller god  differensiering. All differensiering skal avklares med Sportslig Utvalg. 

Fordeling av treningsmengde og former 

For denne årsklassen er det trening fra 2-4 økter ukentlig. Innen klassen er det en gradvis økning i  treningsmengde både gjennom økt tid og effektivisering av treningsgjennomføringen. Det legges vekt på  at det skal være allsidighet gjennom deltagelse i andre aktiviteter. 

Målsetting for treningsarbeidet og kurs 

Generelt for barnehåndballen er det et par viktige ting som trenerne må være ekstra obs på. Vi ønsker  at barnehåndballen i Tertnes skal være for alle, det skal være sosialt og det skal være trygt. Sjekklisten  for trening skal hjelpe oss å ha bra kvalitet på trening og til å inkludere/se alle. 

Sjekklisten for trening: 

- Unngå kø. Planlegg treningen slik at spillerne slipper å stå i kø og vente. 

- Opplevde spillerne at treningen var gøy og preget av lek? 

- Fikk spillerne brukt mye tid med ball, og hatt mange ballberøringer?  

- Hadde vi fokus på innlæring av kast og mottaksferdigheter? 

- Brukte vi mye tid på småspilløvelser

Fra liten til eliten side 9 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

- Hadde vi øvelser med ulik vanskelighetsgrad? 

- Var vi flinke til å vise øvelsene for spillerne? 

- Ble alle spillerne snakket med direkte minst en gang i løpet av økten? 

Målet for Tertnes i 10 og 11 års klassen er at det skal være kjekt å spille håndball. Vårt motto er flest  mulig, lengst mulig og vi har ikke fokus på resultater. 

Trenerne våre blir ikke målt på hvor mange kamper man vinner med laget, eller hvor mange mål  man vinner med, men hvor mange spillere man klarer å få med opp i 12 års klassen. 

Det er viktig å understreke at det skal være lov å vinne, og så lenge det skjer ved at alle får spille og  prøve seg, alle blir sett og inkludert, så er det topp. 

Ytterligere fokus:

Psykisk 

Mestring gjennom trivsel motivasjon og læring 

Respekt for tider, medspillere og trener 

Skape samhold og positiv lagånd 

Alle skal få positive tilbakemeldinger som er veiledende og  oppmuntrende 

Jobbe oppgaveorientert gjennom realistiske mål 

Gi ansvar – alle tar vare på sin egen ball.

Fysisk 

Introduksjon av basistrening (Ikke i halltid. Organisert av klubb) Koordinasjon – balanse og rytme Øye – hånd – øye – fot Hurtighet 

Naturlig intervalltrening 

Spenst – ulike former for hopp på ett og to bein

Teknisk 

Drible, finte, skyte 

Motta, holde, kaste – begge armer 

Ulike kasttyper 

Personlig teknikk – basisferdighetene 

Utfordringer med og uten ball 

Bevegelse uten ball 

Pasninger i fart 

Småspill 

Forsvarsteknikker – sideveis – støting og blokkering 

Teknikkmerket

Taktisk 

Grunnleggende bevegelser 

Spill med dybde - pådrag 

Enkelt samspill 

Forsvarsspill 6:0 (NB. Ikke fast spiller som følger linjen)  Grunnleggende innføring posisjoner

Kamp 

Regelkunnskap 

Viktig motivasjonFra liten til eliten side 10 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

 

Bruk av innlærte teknikker i kampsituasjon

Kurs 

Tertnes tilbyr alle trenerne for barnehåndball, trener 1 kurs i regi  av Region Vest. Vi ønsker at våre trenere skal ha fullført trener 1  kurs, før man går videre som trener for ungdomshåndballen.  Siste års barnehåndball er 12 år. Kurset blir dekket av klubben.Teknikkdel 

Generelt 

Spillerne skal videreutvikle allerede innlærte ferdigheter. Nye spillere som kommer  til skal lære grunnferdigheter. Spillerne skal lære grunnleggende ballbehandling.  Treningene skal gjøre spillerne dus med ballen gjennom lekbetonte øvelser. Dette  gjøres ved å veksle mellom øvelser hvor hver spiller har sin egen ball, to spillere  deler en ball og aktiviteter hvor mange deler en ball. Alle spillerne skal prøve seg på  alle baneposisjoner, også målvakt. En skal følgelig ikke ha faste målvakter. 

Vi prøver oss på teknikkmerkene. se www.handball.no/utvikling/teknikkmerkeAlder 

Målvakt 

Forsvar 

Angrep

10 år 

Utgangsstilling 

Plassering 

Bevegelse

Utgangsposisjoner 6-0 

Sidelengs 

Støting 

Blokkering av skudd

Grunnleggende kast\mottak 

Bevegelse med ball 

Retningsskift 

Grunnskudd/hoppskudd 

Linjeskudd 

Grunnleggende fallteknikk

11 år 

Vedlikeholde  

og utvikle  

innlært 

teknikk fra 8-10 

Parade av stuss 

skudd 

Oppstart  

angrep 

Parade av høy  

ball/hofteskudd  Skudd fra 7- 

meter

Vedlikeholde og utvikle  innlært teknikk i 6-0, evt  andre varianter. 5-1 

3-2-1. 

Blokkering av  

grunnskudd/hoppskudd 

Grunnteknikk - 

skjerming/sperring 

Overtaking

Vedlikeholde og utvikle innlært  teknikk  

Kast - mottak og skudd 

Mottak og kast i fart. 

Høyt og lavt grunnskudd 

Hoppskudd 

Straffekast -fall på brystetSpilldel

Generelt 

Denne delen skal gi spillerne en innføring i hvordan de skal bevege seg på  banen, regelkunnskap (skritt og stuss) og spilletrening for minihåndball og  vanlig håndball. Spillerne skal settes i stand til å spille kamper og forstå  dommeravgjørelser.Fra liten til eliten side 11 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

Topping 

Vi vil vise at alle er like viktige for laget gjennom å gi alle lik spilletid, ingen  topping av lag og at spillerne får prøve alle posisjoner på banen.

Hospitering 

Noe hospitering kan forekomme (fra 11 til 12) etter godkjennelse av Sportslig  utvalg. Det gjelder hvis et lag mangler spillere til kamp, eller hvis en spiller er  ekstremt langt foran de andre, og ønsker/ trenger en ekstra utfordring. 

Det vil bli gjort skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle. Spesielt fra 11 til 12  kan dette forekomme. Vi ønsker å ha god kontakt med trenerne og dialog om  dette. Trenerne skal melde inn til SU hvis det oppstår hospiterings behov.Fysisk trening 

Generelt 

Introduksjon basistrening. Lett styrketrening tilpasset nivå. 

Fokus på treningskultur. – utvikle forståelse for egentrening.Sosial trening 

Generelt 

Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre og bringe  lagånd inn i hver enkelt spiller. Dette oppnås ved å understreke betydningen av  lagspill. Vi ønsker å skape en VI følelse i gruppen. 

Vi har fokus på å ta imot alle nye spillere som kommer, og inkluderer dem i  gruppene. Kamptilbud  

10 + 11 årsklassene deltar i regionens seriespill. Det er lov å melde på lag opp en klasse. I tillegg  oppfordres til å delta på cuper. 

Tertnes ønsker fortsatt fokus på RULLERENDE BYTTE så langt det lar seg gjøre. Vi flytter et hakk  innover fra vingen nærmest benken. På den måten sikrer vi at alle får spilt like mye og på alle plasser. 

Sosial aktivitet  

Det skal arrangeres noen hyggekvelder i løpet av sesongen. I regi av gruppene selv. Det oppfordres til  minimum 2 foreldremøter i løpet av sesongen.. Foreldrekontaktene tar ansvar for dette. 

Evaluering

Generelt 

I denne aldersgruppen skal en vurdere ferdighetsmål og sosiale mål.  Ferdighetsmålene skal knyttes til enkeltspilleres tekniske ferdigheter.

Ferdighetsmål 

Teknikkmerket 70% skal klare bronse, 50% skal klare sølv 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/teknikkmerket/

Sosiale mål 

Lære å ta imot nye medspillere på en positiv måteFra liten til eliten side 12 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

 

 

Lære å akseptere medspilleres svake og sterke sider. Fortsatt jobbe med Vi  mentalitet, og samhold.

Resultatmål 

På dette alderstrinnet skal det ikke legges vekt på resultatmål. Men på  individuell utvikling. 

Frafall 

Tilvekst større enn frafall – flest mulig lengst mulig.

Kalender

Januar
MTOTFLS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345