randieikemo 2021-02-15 20:00:39

1. klasse - Lek med ball/SFO håndball

1. klasse - Lek med ball/SFO håndball 

Lek med ball og SFO-håndball skal være et allsidig og variert aktivitetstilbud til jenter  og gutter på 6 år som ønsker å begynne med håndball i Tertnes. 

Vi tilbyr alle 1. Klassinger i området én organisert felles trening på 1 time i uken med lek og moro. Vi  trener i hall eller på skole. Dette blir fastsatt når fordeling av treningstid fra kommunen er tildelt. Hvert  år gjennomfører klubben en åpen håndballdag innen august måned hvor vi inviterer barn og foreldre i  aktuelle målgruppe med mål om oppstart nye årskull. 1. klassinger rekrutteres fra Tertens skole,  Haukedalen skole, Ulsetskogen skole og Kalvatræet skole. Områder avklares fortløpende med  naboklubbene (fortrinnsvis Eidsvåg og Åsane) slik at vi sammen sikrer at alle 1. klassinger i bydelen får  tilbud om å begynne med håndball. 

Dette er en aktivitet hvor ungdommer i klubben oppfordres til å påta seg trenerverv, men også hvor  foreldre engasjeres som trenere og/eller lagledere. 

Treningene avholdes primært i gymnastikksal på skoler i nærområdet. Det skal derimot sørges for  enkelte treningsaktiviteter også i hall, fortrinnsvis som felles økter for de yngste lagene hvor man  gjennomfører øvelser både sammen og separat ved deling av hallen. 

Yngste klasse er en inntreden i minihåndballen, og man melder seg inn i klubben for å delta. Klubben tilpasser medlemskontingent til et minimum første år. 

Ved skolestart vurderer klubben å tilby SFO-håndball på Tertnes skole for alle første-, andre og tredje klassinger. Treningene avholdes av eldre ungdommer i klubben mot nærmere avtalt betaling.  Gjennomføring av SFO-håndball skal planlegges sammen med SFO leder ved skolestart. Treningen  skal evalueres etter nærmere avtalte intervaller.  

SFO-håndball kan også vurderes på Ulsetskogen og Haukedalen skole. 

Kurs 

Tertnes tilbyr Mini håndball kurs i regi av Region Vest, og Trener 1 kurs i regi av Region Vest. Vi  ønsker at våre trenere skal gjennomføre disse kursene, som trenere for barnehåndballen. 

Trening 

Første året legges det opp til forskjellige aktiviteter – ikke bare håndball. Men vi skal likevel gjøre oss  kjent med ball og kropp i de fleste øvelser. Målsettingen er å gi en positiv stimulanse gjennom allsidige  utfordringer. Det skal være moro og latter som igjen skal skape trivsel og fremgang.

Sosialt 

Mestring gjennom trivsel motivasjon og læring 

Skape sosialt støttende atmosfære 

Alle skal få positive tilbakemeldinger 

Skape evne til konsentrasjon

Ferdigheter 

Kompis med kropp og ball gjennom ulike utfordringerFra liten til eliten side 4 av 28 versjon:2.0 Sportslig utvalg 

 

Koordinasjon – balanse og rytme Øye – hånd – øye – fot Spenst – ulike former for hopp på ett og to bein

Øvelser 

Motta, holde, kaste, skyte 

Personlig teknikk – basisferdighetene 

Utfordringer 

Ballek, stafetter 

Spill 

Innføring i spillet 

MinihåndballKamptilbud 

Det er mulig å melde på lag i minihåndball spill allerede første år. Det oppfordres også til deltakelse i  lokale turnering, jfr. Julecupen og Vårspretten. 

Trenerløftet 

Generelt 

Lek og sosiale mål er det viktigste i disse årsklassene.

Ferdighetsmål 

Ingen konkrete mål for individuelle ferdigheter. Alle skal ha det morsomt, trives  og kjenne at de mestrer aktivitetene

Sosiale mål 

Lagforståelse. Lære seg å ha gjensidig respekt for hverandre. 

Resultatmål 

Ingen konkrete mål for resultater

Frafall 

Ingen konkrete mål for frafall. Alle skal ha det så morsomt at ingen slutter.Treningsperiode

 

6 år 

Lek med  

ball/SFO

01.08  

30.04

1 * 60 

Gymsal/hall

Ferie (samt i jule-,  

vinter og  

påskeferien)

01.05 - 

31.07

Fri