franklilledal 2018-05-30 16:46:05

Sportslig opplegg TFH Fotballcamp

Overordnet sportslig opplegg

I Løpet av de tre ukene med trening vil vi ta for oss grunnleggende elementer i fotballens helhet utformet av landslagskolen, øktene vil bli tilpasset de ulike alderstrinnene.

 

landslagskolen.jpg

 

 

Sportslig opplegg

TFH Fotball-camp er delt opp i 3 deler.

 1. Egenferdigheter.
 2. Hvordan spille sammen.
 3. Spillets helhet.

Sportslig opplegg vil variere fra alderstrinn til alderstrinn. Vi deler inn grupper hovedsakelig etter alder, men vi vil også benytte oss av muligheten for å hospitere spillere opp alderstrinn dersom vi ser at dette vil være passende arena for den gitte spilleren.  Gruppeinndeling kan variere fra dag til dag.

Lilleputtskolen  

Camp del 1: Ferdigheter: Lære ballen å kontrollere.

 

I del 1 av Lilleputtskolen vil fokuset være å lære seg hvordan benytte ballen på en hensiktsmessig måte for å skape fordeler for seg selv.

Øvelsene vil variere fra isolerte ferdighetsøvelser, leker og konkurranse.

Hovedsakelig vil vi ha Temaene: Utfordre, avslutte og pasninger.

Målet med øvelsene er at spillerene skal ta med seg ferdighetene vi trener på å forsøke å benytte seg av dem i spilløkten. 

 

Camp del 2, Samspill: Bruke ballen og medspillere som redskap.

 

I del 2 av lilleputtskolen vil vi ha fokus på å benytte ballen og medspillere til å skape relasjoner på fotballbanen. Her vil vi ha mye enkle overtallsøvelser der målet er å holde på ballen vekke fra motstanderen.  

Hovedparten av økten vil bestå av spillrelaterte øvelser i med og motspill

Målet med del 2 er at spilleren skal få en innføring på hvordan benytte seg av ballen og medspillere for å skaffe seg mer tid og rom.

 

Camp del 3, Spillets helhet:

Hvordan forholde seg til medspillere og motspillere i spill.

 

I del 3 av lilleputtskolen vil vi ha fokus på hvordan spillerne forholder seg til medspillere og motspillere i spillrelaterte situasjoner.

Økten vil bestå i leker og spillrelaterte øvelser hvor vi sette de forskjellige lagene opp i strukturelle rammer med hovedfokus på hvordan scorer mål og hvordan forhindrer mål.

Målet med del 3 er å gi spillerne en enkel innføring i hvordan angrep og forsvar henger sammen innad i laget.

 

Sommerakademiet

Camp del 1, Ferdigheter: Hvordan benytte seg av egenferdigheter for å skape fordeler i spillet.

 

 

I del 1 av Sommerakademiet vil fokuset være på hvordan man kan benytte seg av egne ferdigheter til å skaffe seg fordeler i spillet.

Øvelsene vil bestå av isolerte øvelser med en naturlig progresjon av øvelser, hvor man trener på å benytte seg av gitte ferdigheter i forhold til med og motspillere.

Målet: Vi ønsker å ligge til rette øvelser hvor spillerne trener på å benytte ferdighetene til å skape overtallsituasjoner og ubalanse hos motstanderen.

 

Camp del 2, Samspill: Hvordan spille sammen med mening og ta fordelaktige valg med ballen:

 

I del 2 av sommerakademiet vil fokuset lvære å ta fordelaktige valg med ball og videre hvordan man som en god lagspiller kan gi ballbesitter muligheter til å ta fordelaktige valg i gitte spillsituasjoner.

Øvelsene vil ta utgangspunkt i kontroll, bearbeiding og prioriterte rom.  Ut i fra dette vil vi sette opp ulike øvelser i med og motspill hvor spilleren vil bli veiledet på valg underveis i økten. Ballen er målet og medspillerne er redskapet.

Målet: Vi ønsker å få spillerne til å vurdere forskjellige hensiktsmessige valg med ball til fordel for eget lag.

 

Camp del 3, Spillets helhet: Hvordan ta vurderinger ut i fra hvor vi befinner oss i spillet:

 

I del 3 av sommerakademiet vil fokuset  være på hvordan en velger å håndtere omstillingsfasene i spillet. Dette omhandler å ta fordelaktige valg både i angrep og forsvar.

Øvelsene vil ta utgangspunkt i etablert spill og kontring. Ut i fra disse rammene ønsker vi å sette opp øvelser i med og motspill som tar for seg de forskjellige fasene av spillet. Hvordan kan vi utnytte og forhindre prioriterte rom for å score og forhindre mål.

Målet: Vi ønsker å gi spillerne en innføring i hvordan forskjellige valg i de ulike fasene av spillet kan ha påvirkning på spillets gang.

 

Metodisk tilnærming

Vi ønsker å ligge til rette slik at de forskjellige øvelsene blir oppgavestyrt, det vi ligger opp til er at oppgaven blir hovedmålet i øvelsen. Ved å styre øktene slik at vi går inn og endrer på rammene i oppgaven ønsker vi å fremprovosere forskjellige løsninger på oppgaven.

Tilnærmingen til feedback vi ønsker å benytte oss av er spørrende. Via denne type veiledning er målet å få spillerne til å reflektere over valgene sine i større grad enn ved tradisjonell instruksjon.

Ved med denne tilnærmingen til øktene sammen med enkle rammer og regler håper vi på å gi deltakeren på fotballcampen et stort utbytte for mestring, læring og refleskjon. 

Antidoping

Utstyrskolleksjon:

Fotballforsikring:

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kalender

Oktober
MTOTFLS
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
franklilledal 2018-05-07 21:11:54

FFO Telenor Xtra

Telenor Xtra Tertnes FFO Fra skoleåret 2016-17 startet Tertnes Fotball Herrer (TFH) opp en Fotballfritidsordning (FFO). FFO har vert en stor suksess gjennom de 2 siste årene.

 

FFO er del av Telenor Xtra-konseptet. Telenor Xtra er et landsomfattende fotballtilbud etter skoletid, utviklet gjennom et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Telenor. Målet er å påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap, og sørge for at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. Deltagelse i Telenor Xtra skal være en garanti for høy kvalitet, god planlegging og sterk gjennomføringskraft. Fotballaktiviteten er sentral, og den skal være et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen. Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner. I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging. 

 

Målgruppe

 • Gutter og jenter 
 • 3.-7.trinn
 • Åpent for alle

Skoler i TFH sitt nærområdet er Tertnes, Ulsetskogen,kalvatræet, Haukedalen skole. 

Omfang

 

 • FFO åpner mandag 20. Agust 2018
 • Vi Følger skoleåret 
 • Klokken 1330 -1630. ( Er gutten/jenten ferdig kl 1430, kommer de på FFO direkte etter skolen)
 • Følgende tilbud : 1 -4 dager i uken, Mandag - Torsdag. 

Grupper: 

 

 • 3.-7. Klasse        Mandag til Torsdag 
 • Maks 45 deltakere hver dag 
 • øvrige interesserte blir plassert på venteliste 
 • Førstemann-prinsippe benyttes 
 • oppfordres om å gå sammen med andre for å melde på jevnaldrene i sammen 
 • Onsdag "prioritert" jentedag
 • Torsdager : Keepergruppe

Pris 

 • 1 dag i uken: 550 
 • 2 dager i uken 1100
 • 3 dager i uken 1400
 • 4 dager i uken 1800 

Prisendringer kan forekomme. Styret i TFH fastsetter pris 

Innhold 

 • Et næringsrikt måltid 
 • Leksehjelp
 • Fotballaktivitet

Bekledning

 • Deltakerne får tildelt sponset utstyr
 • Viktig å alltid kle seg etter været 

Transport

 • Det blir ikke tilbudt transport mellom skole og FFO 
 • Det oppfordres til at barna går eller sykler. 

Lokaler 

 • Tertnes Klubbhus 
 • ÅstveitIdrettspark
 • Andre lokaler 

 Forsikring

Alle deltakerne er dekket av grunnforsikringen i Fotballforsikringen til Norges Fotballforbund. Mer informasjon om forsikring fins på fotballforsikring.no.

Oppsigelse

Oppsigelse må skje med en måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april, må det betales til og med juni måned. Oppsigelse må være skriftlig og sendes hovedansvarlig.

Inntak

Ved inntak beholder deltakeren plassen ut 7. trinn, eller til plassen blir sagt opp.

Påmelding Påmelding gjøres via linken på tertnes.no/ffo.

 Vi prioriterer deltakere som ønsker å delta flere ganger i uken, Vi kan ikke garantere at det da er ledige plasser. Påmelding er bindende.

Instruktører

Instruktører rekrutteres fra eget idrettslag og fotball-/skolemiljøet for øvrig. Alle har, eller har påbegynt, NFF C-lisensutdanning.

 

Kontaktinformasjon

Frank Lilledal 

Dagligleder.tfh@tertnes.no

40648973