Innkalling til Årsmøte i Tertnes Fotball Herrer tirsdag 12.mars 2019

Les videre for innkalling og agenda til Årsmøtet i Tertnes Fotball Herrer som avholdes tirsdag 12.mars 2019 på klubbhuset.

Saker meldes inn til styret innen 28.02.19 på tfh@tertnes.no

2019-02-05
tormisund

Innkalling til Årsmøte Tertnes Fotball Herrer 2019

Saker meldes inn til styret før 28.02.19 på mail tfh@tertnes.no  

Oppdateringer av agenda kan forekomme.

Agenda 

Sak 1 Registrering av stemmeberettige

Sak 2 Valg av ordstyrer

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4 Behandling av årsmelding 2018

Sak 5 Behandling av regnskap 2018

Sak 6 Fastsettelse av kontingent 2019

         Forslag fra styret innmeldt 05.02.19

         Kontingent barnefotball        6-12 år uendret 1200,- kr

         Kontingent ungdomsfotball  13-19 år uendret til 1400,- kr 

         Opprette Treningsavgift ungdomsfotball 500,-

Sak 7 Behandle innmeldte saker fra medlemmer

Sak 8 Valg

         Valgkomiteen legger frem sitt forslag på årsmøtet

 

For Styret i Tertnes Fotball Herrer

Tor Martin Misund

Styreleder