Nytt trenerforum 22. januar 2019

Tertnes Fotball Herrer arranger årets første trenerforum tirsdag 22. januar kl. 20.00 i Storsalen - Tertnes klubbhus. Samtlige trenere og lagledere i klubben er velkommen, men temaet denne kvelden er også aktuelt for spillere på ungdoms eller seniornivå.

2019-01-13
palnielsen

Styrke- og utholdenhetstrening for barn og ungdom. Hva sier forskningen?

Det er mange myter rundt styrke- og utholdenhetstrening for både barn og ungdom. Det blir en gjennomgang av forskning på feltet og du får praktiske tips om hvordan styrke, utholdenhet- og hurtighetstrening kan legges opp på feltet.

Det vil også bli en gjennomgang av Prepp – ny standard for oppvarming i Landslagsskolen

Sett av en times tid til dette spennene temaet, det kan du absolutt få igjen for. Vel møtt enten du er trener, lagleder eller spiller :-)

Tertnes Fotball Herrer