Politiattest for trenere og lagledere i TFH

Husk at du må ha oppdatert politiattest for å være trener og lagleder i Tertnes Fotball Herrer.

Politiattesten må oppdateres hvert 3.år

Klikk inn i saken for informasjon om politiattest og link til skjema for innsendelse til politiet.

2018-03-08
tormisund

Fra Klubbhåndboken:

4.4 Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Politiattesten skal fornyes hvert 3 år.

I Tertnes Idrettslag Allianse blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Vi skal ha attest fra trenere, lagledere og styremedlemmer. Attesten blir fremvist til Frank Lilledal, Jannicke Andersen eller Tor Martin Misund på klubbhuset etter avtale.

Link: Veiledning – Tertnes Idrettslag Allianse

Link: Informasjon om politiattestordningen

Her er bekreftelsen fra klubben som dere legger ved søknaden. (oppdatert pr 08.03.2018)