Agenda Årsmøte Tertnes Fotball Herrer

Onsdag 14.mars kl 20:00

Les mer for agenda

2018-02-28
tormisund

 

Innledning 

1. Rita Helleset, NFF Hordaland, 

2. Therese Linn Arentsen, Banksjef Sparebanken Vest.

 

Agenda Årsmøte Tertnes Fotball Herrer :

Sak 1 Registrering av stemmeberettige

Sak 2 Valg av ordstyrer

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4 Behandling av årsmelding 2017

Sak 5 Behandling av regnskap 2017

         - TFH Aktivitet

         - Tertnes Fotball Herrer 

Sak 6 Fastsettelse av kontingent 2018

         Forslag fra styret innmeldt 28.02.18:

         Kontingent barnefotball        6-12 år uendret 1200,- kr

         Kontingent ungdomsfotball  13-19 år endres til 1400,- kr 

Sak 7 Valg

         Valgkomiteen legger ferm sitt forslag på årsmøtet