Tertnes Fotball Herrer tildelt NFF Hordalands klubbstipend – kr 10.000,

Tildeles breddeklubb som jobber godt over tid, i sitt nærmiljø, gjennom å legge
forholdene til rette slik at alle som ønsker å spille fotball har et tilbud i klubben.

2018-02-19
tormisund

Motivering for tildeling av klubbstipend fra NFF Hordaland:

Tertnes Fotball Herrer ble stiftet den 25.01.1953, og er sammen
Tertnes Fotball Damer, Alpin, Turn, Basket, Håndball og Idrettskolen en
del av Tertnes Allianse.
Klubben hadde i 2017 sesongen 43 lag påmeldt i serien, med et stort
antall lag i barnefotballen og minimum 2 lag påmeldt i alle årsklasser fra
G13 og hele veien opp til seniorlagene. Dette gir klubben et godt
utgangspunkt for å kunne gi et differensiert tilbud og ivareta den enkelte
spiller gjennom ungdomsårene, uavhengig av spillerens ambisjonsnivå.
I klubbens visjon, verdigrunnlag og styringsredskaper legges det stor vekt
på at det skal legges til rette for et godt samarbeid - internt og eksternt,
på fellesskap, på kompetanse hos ledere og trenere, og på utvikling - som
viktige byggesteiner for å kunne gi spillerne gode fotballopplevelser
gjennom et livslangt løp i klubben.
Klubben var i samarbeid med Tertnes Fotball Damer tidlig ute med å
etablere et ‘Stjerneserielag’ – for spillere som faller utenfor det ordinære
serietilbudet.
Tertnes Fotball Herrer kjennetegnes av stor gjennomføringskraft, og
tilstedeværelse på kretsens kurs og impulssamlinger – rettet mot både
trenere og ledere i ulike nøkkelroller. Det jobbes målrettet og godt med å
søke å gi spillerne et godt tilbud gjennom året, der det i tillegg til det
ordinære trenings og kamptilbud inviteres til ulike fotballskoler, FFO
TelenorXtra, og egne turneringer. På turneringssiden var klubben tidlig
ute med å dra i gang 3’er fotball som spill- og turneringsform, og har også
etablert sin ITEC-turnering – søkt tilrettelagt på en god måte for spillere
og lag med høye ambisjoner i ungdomsfotballen.
Klubben var èn av de første til å dra i gang arbeidet med NFF
Kvalitetsklubb 1, og er èn av de første klubbene i kretsen - og landet -
som nå er i gang med nivå 2.
NFF Hordaland gratulerer Tertnes Fotball Herrer med årets
klubbstipend som er på 10.000,-.