Påmelding Vinterakademiet

Påmelding til den sjette utgaven av Vinterakademeit er nå åpnet.

Påmelding Vinterakademiet

2017-10-10
franklilledal

 

Hva er Vinterakademiet?

Hva er Vinterakademiet?
Vinterakademiet er et tilbud om ekstratrening for de som ønsker å trene mer og som ønsker inspirasjon til egentrening. Vi kommer til å avholde 20 treninger à 1,5-2 i perioden november-mars, øktene vil bli holdt inne i Vestlandshallen og ute på Åstveit idrettspark. Det primære nedslagsfeltet er Åsane bydel og omegn, men vi er også åpen for deltakere fra andre deler av Bergen og Hordaland.

Bakgrunn
Mange klubber tilbyr ekstratreninger både internt og for eksterne spillere. Selv om disse tilbudene omfavner mange så er vår oppfatning at de likevel kun skummer overflaten. Vi ønsker å være med og supplere slik at enda flere får ønske om mye fotballaktivitet oppfylt.

Målet
Målet med Vinterakademiet er at de ivrigste skal få mulighet til å utvikle sine ferdigheter via ekstra, kvalitetsmessig trening sammen med likesinnede. Vinterakademiet skal være med på å utvikle enkeltspillerne som deltar, det skal være mulig for deres trenere å observere øktene og få gode innspill til øvelser/aktiviteter de kan ta med til sine egne lag, og ikke minst mener vi at den lærdommen deltakerne tar med seg kan de videreformidle til sine lagkamerater.

Vi har ingen skjult agenda i forhold til spillerrekruttering til egne rekker. Vi som klubb har interne målsetninger og tiltak som vi har forhåpninger om å lykkes med, slik at våre spillere og trenere får jevnlig utvikling i forhold til kompetanse, ferdigheter og mestring, men vi er samtidig like opptatt av at våre naboer, og bergensfotballen i helhet, skal lykkes med det samme. Ved å bruke litt ekstra ressurser så går vi fra å tilby dette internt til å invitere flere med på noe som vi mener skal være et positivt bidrag for hele fotballmiljøet.

Hvem kan delta?
Vinterakademiet er åpent for gutter og jenter født 2006-09.
Maks antall deltakere er 100 (dette er et absolutt tak). I 2016-2017 sesongen var akademiet fulltegnet og med venteliste. Praktiserer førstemann til mølla konseptet med påmelding.

Hvorfor denne aldersgruppen?
Den «motoriske gullalder» regnes for å være i perioden ca 6-12 år.

Det betyr at barn i denne alderen vil kunne lære nye bevegelser mye lettere fordi kroppen er svært tilpasningsdyktig til motorisk stimuli i disse årene.

Hvilke krav stilles?
Det stilles krav til stor interesse og vilje. Vi er opptatt av at spillerne som deltar ønsker å være her (ikke bare at foreldrene ønsker de skal være her), møter på treningen, hører etter på beskjeder som blir gitt, oppfører seg i forhold til normal folkeskikk og har gjennomgående god innsats i øvelsene.

Hvor og når avholdes treningene?
Treningene avholdes  inne i Vestlandshallen og på Åstveit Idrettspark  (Tertnes). Dag/tid kan variere litt, men alle øktene arrengerers i helger. Se forventet tidsplan under Kalender-punktet i menyen.

Pga vintervær og andre forhold så tar vi forbehold om at det kan komme endringer i tidsplanen underveis. Vi vil informere om dette underveis, men vi ber samtidig den enkelte om å også holde seg litt oppdatert via nettsidene.

Sportslig opplegg
Konsept for akademiet 2017/2018 er «Effektiv ballbesittelse!». Se eget punkt om sportslig opplegg i menyen. Detaljert sportsplan kommer i nærmeste fremtid

Pris/påmelding
Pris pr deltaker 2000,-. Søskenrabatt kr 100 pr barn.

Vi har ingen plan om kvotering av antall spillere fra hver klubb. Vi opererer i utg. pkt. med først-til-møllen-prinsippet men vil ta litt hensyn til fordeling på aldresgruppene.

Ved fullført betaling online vil deltaker være tildelt plass ved Vinterakademiet.  

Påmelding Vinterakademiet

Arrangør
Arrangør for Vinterakademiet er Tertnes Fotball Herrer.
Se under kontakt i venstremenyen for spørsmål.