Innkalling årsmøte Tertnes Fotball Herrer

Innkalling årsmøte Tertnes Fotball Herrer

Tertnes Fotball Herrer avholder årsmøte i klubbhuset torsdag 16.03.17 kl 1900

2017-02-13
oyvindhoysater

Saksliste årsmøte:
1.Godkjenning av ordstyrer
2.Godkjenning av saksliste
3. Valg av protokollfører og underskrivere
4.Behandling av årsmelding
5.Behandling av revidert regnskap
6.Behandling av innkomne forslag
7.Fastsettelse av kontingent
8. Valg

Forslag til saker bes sendes styreleder på mail tfh@tertnes.no innen 05.03.17

Alle medlemmer er velkomne.

Med vennlig hilsen

Tor Martin Misund

Styreleder Tertnes Fotball Herrer