Styret

Rolle
Navn
Telefon
Styrets leder Anne Marie Fenstad 472 61 909
Styremedlem/Sportslig leder Helge Aam 971 73 916
Styremedlem/Sponsoransvarlig Morten Haugervåg 455 05 016
Styremedlem/Kasserer Sølvi Jensen 951 55 660
Styremedlem Kjersti Borlaug 975 14 559
Styremedlem
Trine Økland Woldseth
902 56 792
Styremedlem Kim Kildedal-Johannessen 924 72 750
Styremedlem/Kommunikasjon Jon Fraczak 400 11 450

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=984891822