Styret

Rolle
Navn
Telefon
Styrets leder Randi Jacobsen Bertelsen 996 74 046
Styrets nestleder Siv Linda Orderman Leiten  
Styremedlem Maren Gry Lillehaug Agdal  
Styremedlem Morten Haugervåg 455 05 016
Styremedlem/Kasserer Line Reikvam  

Brønnøysundregisteret