Styret

Rolle
Navn
Telefon
Styreleder Anne Marie Fenstad 472 61 909
Sportslig leder Helge Aam 971 73 916
Sponsoransvarlig Morten Haugervåg 455 05 016
Kasserer Sølvi Jensen 951 55 660
Styremedlem Kjersti Borlaug 975 14 559
Styremedlem
Ingeborg Jåstad Røyset
908 99 112
Styremedlem Jon Fraczak 400 11 450