Styret

Rolle
Navn
Telefon
Styreleder Anne Marie Fenstad 472 61 909
Sportslig leder Helge Aam 971 73 916
Sponsoransvarlig Morten Haugervåg 455 05 016
Sekretær Janecke Pemmer 952 60 747
Kasserer Åse Haavde Hansen 934 60 404
Styremedlem Kjersti Borlaug 975 14 559
Styremedlem Sonja Halland 909 13 946
Styremedlem Jon Fraczak 400 11 450