Kontigent

For å trene med klubben må man melde seg inn i klubben og betale klubbkontigent. Klubbmedlemskapet tegnes typisk etter en kort periode med avtalt prøvespill, gjerne 3-4 treninger.

Kontigeten går med til å dekke klubbens løpende utgifter for trenere, seriespill, dommere, bruk av Tertnes Alliansen sitt felles anlegg (klubbhus), medlemskap i Bergen Elite samarbeidet, og materiell klubbens medlemmer trenger for å trene og spille kamp. Kontigent betales per halvår.

Kontigent for hvert enkelt halvår er

  • 400,- for spillere under 13 år
  • 700,- for spillere over 13 år

Lisens

Alle spillere, fra man har fylt 13 år, må løse lisens for å spille kamper for Tertnes Basket. Lisens skaffer man seg ved først å melde seg inn i klubben og betale klubbmedlemskap. Har man meldt seg inn i klubben må klubben løse lisens på vegne av spilleren. Lisens betales separat fra kontigent.

Merk! Det er nødvendig å løse lisens for å kunne nyttiggjøre seg av forsikringsordningen til forbundet. Forsikringen gjelder for spiller som blir skadet under trening eller i kamp.

For mer informasjon om lisenssatser, se https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/

Prøvespill

Ønsker du å spille basket kan du prøvespille for Tertnes Basket ved å ta kontakt med oss for nærmere avtale.

For å prøvespille for Tertnes Basket er det noen forholdsregler som gjelder. Er du en spiller med erfaring fra basket ønsker vi deg velkommen til å prøvespille i sesongen. Spillere som passer inn i laget vil da kunne bli forespurt om å søke overgang til klubben. Er du ikke en spiller med erfaring fra basket er det fortsatt ønskelig at du kommer innom på trening slik at vi kan snakke sammen og vurdere hvordan vi best kan ta i mot deg. Uansett nivå er det ikke ønskelig at prøvespill skal foregå over mer enn 2 uker før man eventuelt bestemmer seg for videre deltakelse.

Merk! Klubben har åpne treninger utenom sesong hvor man også kan avtale prøvespill. Disse treningene foregår stort sett fra slutten av april og frem til juni før hallene stenger for sommeren.

Overgang

Søker man overgang til Tertnes Basket må dette meldes inn til Norges Basketballforbund region vest. Skjema for å melde overgang må i utgangspunktet signeres av tidligere og ny klubb. Frist for innsending av overgangsskjema på høsten er 15 desember. Overgangsvinduet åpner igjen 1 mai.

Tidligere klubb har 14 dager på å bekrefte overgang til ny klubb. Hvis tidligere klubb ikke bekrefter innen 14 dager vil overgangen gjennomføres uansett. Så raskt overgangen er offisiell har spilleren 14 dagers karantene før spilleren kan spille for sin nye klubb. Hvis spilleren ikke har spilt kamper for sin tidligere klubb de siste 12 månedene bortfaller karantenen.

Overgangsgebyr betales til forbundet, men hvis spiller ikke har spilt kamper de siste tre (3) årene er overgangen gratis. Informasjon om overgangsgebyr og saksbehandling er oppgitt i skjemaet.

Merk! Som hovedregel er det viktig at spilleren selv er "på ballen" for å sørge for at alle parter bekrefter overgangen overfor forbundet. Spillere som søker overgang kan ikke spille for Tertnes Basket før tillatelse er gitt fra forbundet.

Forsikringer

Alle spillere, fra man har fylt 13 år, må løse lisens for å spille kamper for Tertnes Basket. De som har lisens er da automatisk forsikret via Norges Basketballforbund sin forskring som i all hovedsak dekker utgifter knyttet til utredning og behandling av idrettsskader.

Det finnes per dato to forskjellige lisenser som utløser to forskjellige dekningsgrader. Medlemmer i Tertnes Basket, dersom annet behov ikke er opplyst av klubbmedlemmet ved innmeldelse, er meldt inn til Norges Idrettsforbund med grunnlisens. Har man utvidet lisens vil dette eksempelvis gi tilgang til privat klinikk mm.

Hvis du lurer på hvilken lisens du har kan du sjekke dette ved å logge deg på https://minidrett.nif.no/.

Min Idrett

Informasjon om medlemskap og type lisens finner man på Min Idrett. Informasjonen her er viktig for å forstå og melde krav om dekningsgrad dersom man melder skade til forsikringsselskapet Norges Basketballforbund benytter. Per dato er dette Gjensidige Forsikring.

Tips! Har du barn i klubben er det en fordel å organisere sine barn under Min Profil på Min Idrett sine sider. Da har man bedre oversikt over medlemskap i Tertnes Basket, lisenser og ikke minst andre klubber barna er medlem av.

Norges Basketballforbund

Skal man melde skade er det en fordel å sjekke sidene til Norges Basketballforbund for å finne gjeldende vilkår og retningslinjer for hvor man skal melde skaden. For mer informasjon, se https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/.

Eksempelvis vil informasjonen fra forbundet inneholde det aktuelle forsikringsnummeret man benytter for å melde skade.

Melde skade

Det er viktig å umiddelbart melde skade, spesielt hvis det viser seg at skaden over tid utvikler seg til noe som krever behandling. Forsikringen dekker belastningsskader så vel som akutte skader, i kamp og på trening.

Merk at spillere som fyller 13 år etter sesongslutt og derfor ikke har betalt lisens ikke vil være forsikret dersom spiller skader seg i forbindelse med trening. 

Skader meldes elektronisk via https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring 

Spørsmål

Har man spørsmål vedrørende bruk av forsikringen tar man kontakt med forsikringsselskapet, alternativt Norges Basketballforbund, region vest.