Vedlikeholdsarbeid i Åstveithallen i oktober

Åstveithallen vil være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av montering av nye lettvegger og basketstativ. 

2017-09-28
Jon Fraczak

Følgende perioder i oktober er berørte:

  • Tirsdag 3 oktober til lørdag 7 oktober.
  • Mandag 9 oktober til 11 oktober, kun på dagtid pga håndballskole.
  • Torsdag 12 oktober til lørdag 14 oktober.

Man bør ta høyde for at søndag 15 oktober utgår.

Det er meldt at kurven for den store banen først er på plass i andre vedlikeholdsperiode pga leverandør.

Merk! Mandag 9 til onsdag 11 oktober kan man trene på kveldstid.